Mé myšlenky na Liberal Arts Education

Nedávno jsem si našel stáž v architektonické firmě DI5 v České republice a otevřel jsem svou mysl problematice a diskuzím, které jsme v rodině už chvíli měli ohledně Liberal Arts Education (LAE - “Sedm svobodných umění”) v porovnání s naším “tradičním vysokoškolským vzděláním”. Po vyhledání informací k tématu pro tento blog jsem zjistil, že LAE je mnohem starší formou vzdělání pocházejícího ze starého Řecka. LAE je založeno na vytváření holistějších občanů skrze porozumění třem základním uměním - gramatika, logika a rétorika. K nim se přidávají další čtyři umění - aritmetika, geometrie, teorie muziky a astronomie. V porovnání s tradičním vzděláním, které je hlavně propagované v Evropě, kde se studenti úzce zaměří na daný obor, aby mohli vytvářet nové vědomosti, je to zcela jiný způsob pojetí vzdělání. LAE model jako byl v Řecku se už většinou nepoužívá, ale v duchu učení se mnoha různým předmětům se pokračuje. Myslím si, že kvůli našemu většímu objevu vědomostí jsme se museli specifikovat v daném oboru, abychom daný obor posunuli dále. Zatímco ta to forma má pravděpodobně větší šanci uspět v akademických kruzích, v USA se to nepovažuje za potenciálně dobré pro život a kariéru.

Doma se většinou zaměřujeme na zlepšování jedné určité dovednosti, kdežto za velkou louží se snaží zlepšovat člověka, aby byl schopen přemýšlet o problémech různými způsoby. Oba způsoby přinášejí různé výzvy a někdy je doopravdy obtížné vidět, který z nich je lepší, jestli to vůbec lze takto porovnávat. Často mám pocit, že to obsáhlé studování mi překáží v poznání něčeho do hloubky, co mě v ten daný moment zajímá. Ale na opačné straně, být schopen spojovat události napříč disciplínami nebo vidět různé perspektivy v našem rapidně se měnícím a propojeném světě je k nezaplacení. Z vlastní zkušenosti s mými mezinárodními přáteli mohu potvrdit, že rozumět, jak jedna událost může mít dopad na druhou, vydá na mnohem lepší konverzační téma než interakce mezi fotony a neutrony a jejich excitované stavy (tedy většinou). Toto mě přivádí k rozdílům v kulturních hodnotách mezi státy americkými a domovem. Propojenost,  která je pro ně velmi důležitá kvůli způsobu života národa napříč obrovským státem obzvlášť, když pocházejí z celého světa. Kdežto v České republice máme historii okupací, křivd a zrad, kvůli kterým jsme se velmi odcizili. (Odpusťte básníkovi trochu nadsázky, to to asi není přímá souvislost.)

I po dvou letech stále nejsem schopen říci, co je lepší pro život. Po univerzitě mnoho studentů stejně nenajde práci v oboru a skončí úplně někde jinde, tak v tomto případě, není lepší studovat ze široka? Ale pokud si někdo je stoprocentně jistý, že chce být například návrhář kufrů, určitě je lepší najít si školu přímo zaměřenou na výrobu produktů. Nakonec to záleží na lidech a my bychom jim všem měli dát možnost jejich výběru a ten výběr tolerovat.