Mám první zkoušky

První rok je za mnou a stejně tak první zkušenost se zkouškami na vysoké. Původně jsem měla naplánovány čtyři, ale jednu nám zrušili kvůli vážné nemoci naší profesorky a druhou jsem si přeložila na říjen a zbylé zkoušky jsem si rozložila do termínů v říjnu a v únoru.

Dvě zkoušky z modelování a anglického jazyka, které jsem absolvovala, dopadly velmi dobře, obě jsem udělala na 28 bodů ze 30, což je v italské stupnici jednička.

Obr: Budova akademie, před zkouškou z angličtiny.

Moje první zkouška byla z anglického jazyka, která probíhala tak, že jsem musela odprezentovat práci nějakého významného umělce nebo designéra, jehož práce mě něčím zaujala. Jelikož jsme na hodině dějin designu probírali Alfonze Muchu jako zakladatele art nuoveau, napadlo mě, že by bylo vhodné zvolit si právě tohoto umělce a designéra, a to ze dvou důvodů, za prvé se prosadil nejdříve ve světě a získal zkušenosti a slávu a za druhé pochází z Čech a tak jsem ho chtěla svým spolužákům ještě více přiblížit.

Druhá zkouška byla formou prezentace a obhajoby modelu na téma expozice obuvi. Hlavní úlohu v této obhajobě měl samozřejmě samotný model. Další částí obhajoby byl prezentační list, který sloužil k popsání veškerých prací na modelu a zdůvodnění výběru obuvi, zpracovaný ve photoshopu. Photoshop je bitmapový grafický editor pro tvorbu a úpravy bitmapové grafiky (např. fotografií či obrázků).

Obr: Práce na modelech na dvoře akademie.

Obr: Model na téma expozice obuvi, v mém případě svatební obuv.

Po úspěšném absolvování zkoušek, už mě čekala jen příprava na cestu domů. Den D vypukl tuto středu, kdy mě má bytná naložila i s mými zavazadly a dovezla mě na autobusové nádraží. Cesta byla příjemná, protože jsem se domů vracela po šesti měsících. Ve čtvrtek dopoledne jsem se konečně dočkala vytouženého domova.
 

Závěrem bych chtěla poděkovat manželům Kellnerovým a jejich nadaci The Kellner Family Foundation za jejich podporu, které si nesmírně vážím.
 

Mám první zkoušky
Mám první zkoušky
Mám první zkoušky