Listopad 2017

Mé letní prázdniny byly letos velmi krátké, jelikož jsme měli pouze tři týdny volna mezi koncem třetího ročníku a začátkem čtvrtého roku studia medicíny. Po této krátké pauze jsme byli znovu vysláni na naše klinické stáže v Jihozápadní části Anglie.

Tento rok jsem byl umístěn na pět měsíců do Great Western Hospital ve Swindonu. Během prvního 9-ti týdenního modulu jsem se zabýval psychiatrií a předoperační péčí. Byl jsem přiřazen k primáři konzultativní psychiatrie na dobu 6 týdnů, jehož práce spočívá v řešení psychiatrických problémů pacientů po celé nemocnici. Toto mi poskytlo skvělou příležitost být svědkem nejrůznějších psychiatrických onemocnění, od katatonické deprese, poporodní psychózy až po emočně nestabilní poruchu osobnosti.  Nicméně, nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil, bylo, jak provádět vyšetření mentálního stavu a kognitivních funkcí, spolu s posouzením rizik a bezpečnosti.  Tato vyšetření jsou pro klinickou praxi nezbytná bez ohledu na to, jaké zaměření si člověk vybere.

Následující tři týdny, které jsem strávil v oddělení před-operační péče, byly přesným opakem mé zkušenosti na psychiatrickém oddělení. Méně mluvení a více praktických dovedností. Naše skupinka se skládala pouze z pěti studentů, což znamenalo, že každý student mohl být sám na operačním sále a my jsme si tudíž mohli zkusit cokoliv, na co jsme si troufli. Především jsme měli příležitost naučit se zajišťovat dýchací cesty, zavádět kanyly, intubovat, připravovat léky pro nitrožilní aplikaci atp.

Po jednom týdnu přednášek v Bristolu jsme započali devíti týdenní blok pediatrie, veřejného zdravotnictví (public health) a epidemiologie (evidence-based medicine). Veřejné zdravotnictví a epidemiologie byly vedeny ve formě přednášek a tutoriálů založených na medicínské statistice, kterou jsme se naučili během prvního roku studia. Strukturou je modul pediatrie podobný modulům minulého roku, avšak s tím rozdílem, že pediatrická anamnéza a vyšetření jsou mnohem více příležitostné, neboť malému miminku těžce vysvětlíte, aby přestalo plakat, když si potřebujete poslechnout jeho plíce. Kromě toho naše akademie pravidelně zprostředkovává simulační cvičení, kde máme možnost zkusit si postupy pro diagnostiku a léčbu akutních stavů na figuríně, která je předem naprogramovaná, aby napodobovala symptomy pacientů. Tato zkušenost nám umožnuje zvyknout si na rozhodování se pod tlakem, používání národních směrnic NICE a spolupráci se staršími lékaři v akutních situacích.

Během posledního roku studia medicíny se naše moduly budou soustředit na další lékařské speciality, jako jsou péče o starší osoby, porodnictví a gynekologie, novorozenecká medicína a dermatologie.