Letní stáž a třetí ročník studia ekonomie na UCL

Během letní stáže v UBS jsem se naučila hodně o bance a také sama o sobě. Pracovala jsem v Product Control teamu spolu s osmi zaměstnanci UBS.

Můj manager pracoval na relativně vysoké pozici a byl tedy velmi zaneprázdněný. V průběhu několika prvních týdnů jsem si zorganizovala stínování svých kolegů, díky čemuž jsem je lépe poznala a dozvěděla se více o jejich roli v rámci oddělení. Navzdory mé snaze mi můj nadřízený dlouho nepřidělil konkrétní úkol a tak jsem díky dobrým vztahům s kolegy dostala práci a více zodpovědnosti od nich. Naučila jsem se o účetních principech, P&L verifikaci a dalších procesech, které Product Controller provádí každý den. Navíc jsem byla přidělena na projekt a analyzovala jsem FICC (fix income currencies and commodities) výdajová centra. Ke konci stáže jsem prezentovala výsledky svým nadřízeným. Moje dva měsíce v UBS byly neocenitelnou zkušeností.

Díky létu plnému aktivit a hlavně práce jsem se moc těšila na návrat do školy v září. Studenti třetího ročníku ekonomie si mohou vybrat z více než dvaceti předmětů. Na základě mých předností, které se mi potvrdily výsledky zkoušek z druhého ročníku, jsem si vybrala hlavně mikroekonomické předměty. V tomto semestru studuji Ekonomii regulace, Průmyslovou ekonomii a Teorii her a v příštím semestru mě čeká Ekonomie informací, Ekonomie finančních trhů a Ekonomie daňové politiky. Navíc se stále věnuji studiu němčiny. Třetí ročník ekonomie si užívám zatím úplně nejvíc a doufám, že mi to vydrží i po Vánočních prázdninách.