Letní právní praxe

Letošní prázdniny jsem se rozhodla využít k získání nových zkušeností v oblasti práva. Dokončení druhého ročníku mi dalo jistotu, že bych ráda zužitkovala nabyté vědomosti ze studia v praktickém využití, například právě při stáži v advokátní kanceláři. Navíc mi příležitost zúčastnit se stáže a zároveň získat kredity od univerzity přišla jako jedinečná a byla by škoda ji nevyužít.

Tato stáž byla mojí první zkušeností v právní praxi, moje očekávání byla tedy poněkud neurčitá. Hlavním cílem bylo nahlédnout do toho, jak funguje advokátní kancelář, jak vypadá běžný pracovní den advokáta a prozkoumat jakékoliv další aspekty právní profese, které s sebou práce v advokátní kanceláři přináší. Před touto stáží jsem si nebyla jista, zda bych ráda pracovala například v advokacii, či se věnovala spíše administrativní činnosti, která se s právem pojí. Doufala jsem tedy, že by mi tato zkušenost mohla pomoci se do budoucnosti rozhodnout. Od začátku jsem věděla, že není možné se naučit vše o právní praxi za pouhý jeden měsíc, brala jsem tuto stáž jako takový začáteční bod pro kariéru – úvod, od kterého se poté budou odvíjet další nové zážitky a zkušenosti.

V rámci realizace této stáže jsem odeslala emaily několika advokátním kancelářím v Karlových Varech, ve svém rodném městě, kde jsem ji chtěla absolvovat. Obdržela jsem pozitivní odpověď z jedné z nich, kterou jsem se rozhodla nejmenovat, v jejímž zastoupení mi vedoucí advokát velkoryse nabídl místo stážistky. Letní stáž jsem tedy vykonávala v karlovarské pobočce a pracovní dobu jsem měla od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00. Setkala jsem se především s rodinným, dědickým, obchodním a trestním právem.

Jsem nesmírně poctěna, že jsem měla šanci vykonávat stáž právě v této advokátní kanceláří, jelikož patří mezi ty největší a nejlepší v Karlových Varech. Mohla mi tedy nabídnout dostatečnou kapacitu, ale také velmi inspirativní prostředí. Během stáže jsem se především pohybovala mezi asistentkami, a tak jsem se zaměřovala spíše na úkony administrativního rázu. Nicméně, administrativa je neodmyslitelně spjata s právní praxí a tudíž byly tyto úkony velmi nápomocné při chápání běhu advokátní kanceláře. Mojí náplní byla práce s exekucemi, vyhledávání v online katastru nemovitostí, zakládání klientských spisů, oprava oficiálních právních dokumentů, pomoc s překlady do či z angličtiny a příležitostná výpomoc s evropským či mezinárodním právem.

Úkony, které mi byly přiděleny, byly přiměřené k mým schopnostem, jakožto schopnostem studentky druhého ročníku právního oboru a zároveň jsem si jich vyzkoušela opravdu mnoho. Měla jsem jedinečnou možnost nahlédnout do fungování úspěšné advokátní kanceláře a bylo to nepopsatelně přínosné. Má očekávání se na sto procent splnila, ba naopak byla ještě překonána. Mezi vším musím vyzdvihnout neobyčejně skvělé a sympatické pracovníky advokátní kanceláře, kteří mi byli vždy ochotní pomoci či poradit a sami vyhledávali způsoby, jak mi předat další a další užitečné informace a dovednosti v právním oboru. Navíc vytvářeli svým pozitivním přístupem k práci nesmírně inspirativní prostředí, takové, ve kterém bych jednou ráda pracovala. Tato zkušenost mi také pomohla ujasnit si cíle do budoucna a uvědomit se, že by mi práce v advokacii nevadila, budu se proto také (po ukončení bakaláře v Maastrichtu) pravděpodobně hlásit na práva do Prahy.