Letní finiš mých prvních dvou semestrů na Hochschule für Musik Nürnberg

Ano, finiš, slovo běžně užívané spíše při sportu, je myslím tím správným výrazem pro poslední období mého prvního akademického roku na norimberské Musikhochschule. Ještě bych mu přidal přívlastky jako napínavý či vzrušující.

V květnu jsme se společně s mým partnerem z hobojového dua zúčastnili hobojové soutěže Lions-clubu. Účast přinesla vítězství v okresním kole v Norimberku a 3.cenu v celostátním kole, které se konalo tentokrát v Osnabrücku. Kromě toho řadu koncertů našeho dua v Německu organizovaných německým Lions-clubem a natáčení do bavorského rozhlasu.

Co se týče hudebně-teoretických předmětů, měl jsem tentokrát plné ruce práce. Zkouškové období kromě povinností v hlavním oboru také zahrnuje ústní a písemné zkoušky z předmětů jako dějiny hudby, základy skladby, Gehörbildung apod.

Ani sólovou hru příliš nezanedbávám, připravuji se pilně na natáčení některých skladeb, které právě nacvičuji např. pro různé soutěžní příležitosti. Dále také pravidelně vystupuji společně se spolužáky z třídy mého profesora klavíru Prof. Manze v rámci různých kulturních událostí nebo na školních koncertech v Norimberku či Bavorsku.

Ani na správné využití volného času nezapomínám. Díky příznivému letnímu počasí mohu občas podnikat s přáteli procházky po městě či různé výlety do okolí a trochu tak poznávat další dosud neznámé zajímavosti nové kultury.

Ve snaze ufinancovat nákladné studium občas pomáhám v programu studentské výpomoci na naší škole a dávám soukromé hodiny klavíru.

Za momentálně zvládnutou finanční situaci také děkuji Nadaci The Kellner Family Foundation, které velmi vděčím za rozhodnutí poskytnout mi stipendium i na příští rok.