Kudy teď

Zdali jste jako já chodili na obecné gymnázium a Vaše zájmy nebyly vždy zaměřené na jedno konkrétní odvětví, ale byly tak obecně roztroušené, určitě víte, o čem mluvím. Kromě vědy jsem se vždy zajímala o umění a o jazyky a až ve finálních letech jsem se rozhodla profilovat do biomedicíny. Doufala jsem, že výběrem vysoké školy to končí a já už budu přesně a navždy vědět, čeho v životě chci dosáhnout. Ach, jak jsem se mýlila.

Druhý ročník mého oboru Biomedical Sciences je na rozdíl od prvního obecného ročníku více zaměřený. Musela jsem si tedy vybrat specializaci tak, aby mi všechny předměty vyhovovaly a odpovídaly mému budoucímu kariernímu směřování. Vzhledem k tomu, že jsem váhala a nebyla si jistá, jakou cestou se vydat, rozhodla jsem se absolvovat dvě různé stáže spojené s Life sciences, aby mi pomohly s rozhodnutím.

V červenci jsem strávila dva týdny ve Fakultní nemocnici Motol pod vedením Mgr. Matějčka z krevní banky. Během těchto dvou týdnů jsem navštívila všechny diagnostické laboratoře nemocnice, mohla si vytvořit obrázek o každodenní práci daných odvětví a zkusit si základní diagnostické metody. Navštívené laboratoře zahrnovaly epidemiologii, imunologii, biochemii, cytogenetiku, mikrobiologii a další. Práce s ostatními laborantkami byla velice zajímavá, neboť jsem mohla vidět nemocniční práci od úplných základů z nejnižší pozice nemocniční hierarchie a doplnit si tak své praktické znalosti o diagnostice a vidět proces, kterým se získávají laboratorní výsledky, tedy co se děje mezi tím, když doktor požádá o testy a tím, když má papír, který může interpretovat.

V srpnu jsem absolvovala stáž v biotechnologické firmě Sotio jako součást výzkumného oddělení soustředící se na imunoterapii nádorových onemocnění a její možné využití v praktické medicíně. Mou supervizorkou byla Mgr. Kamila Hladíková, PhD studentka, jež se zaměřuje na nádorová onemocnění krku a hlavy. Díky Sotiu jsem měla jedinečnou možnost ovládnout některé laboratorní metody využívané v imunologii (např. IHC, qPCR, Ficoll, kultivace buněk) a rozšířit si své znalosti v klinické imunoterapii. Za tuto zkušenost jsem velice vděčná, neboť jsem už v prvním ročníku měla přímý kontakt s prostředím vývojových laboratoří a viděla, jak prakticky můžou být mé znalosti zužitkované.

Obě tyto zkušenosti mě přesvědčily změnit svou volbu zaměření z původní „Vývojové biologie“ na „Biologii buněčnou a molekulární“ se speciálním zájmem v imunologii a genetice. Již po měsíci přednášek cítím, že jsem si vybrala správně a že svému rozhodnutí vděčím právě stážím.

Tímto bych ráda podpořila všechny váhající studenty, kteří nevědí, jakým směrem se vydat, aby si našli stáž. Věřte, že váš životopis nebude jediný, kdo bude obohacen touto zkušeností. Budete to především vy. V České republice koncept stáží ještě není tak častý, ale každým rokem se jejich počet zvětšuje. Můžete si vyzkoušet jakékoliv pracovní prostředí, které vás láká, bez stresu ze ztráty práce. Víte, že váš čas v instituci je omezený, buď tedy nebudete chtít odejít a užijete si každý moment práce, nebo alespoň zjistíte, že tato práce rozhodně není pro vás. Nejdůležitější je poznat, co je pro vás to pravé, a stáž tuto jedinečnou možnost nabízí.

Nebojte se tedy „ztrácet“ čas na stáži, neboť se vám může stát, právě jako se stalo mě, že bude nejzajímavější částí vašeho léta.