Krach na burze

Ještě jsem nestačil pořádně strávit podzimní semestr a vstřebat všechno to, co se událo na podzim, a už tady bylo jaro a můj poslední, neuvěřitelně nabitý jarní semestr se závěrečnými pracemi a zkouškami. A byl ještě težší, než ten předchozí. Na druhé straně jsem ale mohl, díky závěrečným pracím, proniknout do několika zajímavých a relevantních témat.

Moje nejrozsáhlejší závěrečná práce byla z ekonomie a týkala se toho, zda existuje vztah mezi krachem na burze a recesí. Obecně se traduje, že krach na newyorské burze v roce 1929 znamenal začátek velké hospodářské krize z 30.let, která postihla celý svět. Nicméně se ukazuje že krach na burze, jakkoliv se časově nabízí souvislost s následnou krizí, nebyl její příčinou. Závěr, který z práce vyplynul je, že krachy na burze jsou důsledkem prasknutí cenové bubliny, která vzniká u všech aktiv, tedy u cenných papírů obecně a akcií zvláště, a nemusí nutně být spojena s hospodářskou recesí.

Tak tomu bylo v roce 1987, kdy došlo k dalšímu krachu na burze, který následován recesí nebyl. Poté následovaly recese bez krachů na burze a finanční krize z let 2008-9 byla způsobena příliš dlouho drženými nízkými úrokovými sazbami. Následná recese byla způsobena poklesem agregátní poptávky.

Zkoušky jsem po dlouhém a vyčerpávajícím studijním maratonu absolvoval a odpromoval v tradičním americkém taláru se čtyřhrannou čepicí. A tak trávím léto hledáním práce a těším se, že nadřené znalosti budu moct dobře uplatnit.