Konec třetího semestru!

V tomto semestru jsme zakončili výuku lékařské biologie (především genetiky) a kombinace předmětů histologie, embryologie a vývojové biologie. Dva úžasné předměty, které jsou nutným předpokladem ke studiu imunologie/lékařské genetiky, resp. patologie.

Dalším předmětem bylo ošetřovatelství, kde jsme se poučili o své budoucí klinické praxi. V tomto semestru jsme navštěvovali také jednotku intenzivní péče a oddělení ortopedie. JIP pro nás ovšem novinkou nebyla, protože jsme se s ní seznámili již v předchozím semestru, zato ortopedie ano. Toto oddělení se zabývá komplexní traumatologií muskuloskeletálního systému u dětí i dospělých, jelikož FN Motol je i dětská nemocnice. Naše oddělení se mimo jiné vysoce specializované zákroky specializuje hlavně na chirurgickou léčbu neurogenních poruch, nápravu vrozených vad a léčbu zhoubných nádorů muskuloskeletálního systému. Dále se zaměřuje i na výzkum degenerativních poruch chrupavek, přičemž k léčbě dětí a dospělých používá jak konzervativní, tak chirurgické metody. Měli jsme to štěstí, že jsme toto oddělení mohli navštěvovat v rámci praxe v nemocnici jednou za čtrnáct dní.

Mimo to jsme prováděli klinické experimenty při biochemii a fyziologii. Při biochemii jsme se snažili stanovit aktivitu a Michaelisovu konstantu enzymu laktátdehydrogenázy (LDH) v kardiomyocytech pacienta trpícího laktickou acidózou. Při fyziologii jsme se pak seznámili s testy srdce, dýchacího systému a ledvin. Seznámili jsme se tak přehledně se složitými procedurami, které provádějí lékaři a laboranti. Umožnilo nám to i propojit teoretické a klinické aspekty medicíny.

Kromě školy jsem aktivním členem Sdružení mezinárodních studentů medicíny (AIMS) a také Mezinárodní federace asociací studentů medicíny (IFMSA), v jejichž rámci se zabýváme otázkami zdraví, ať již celé společnosti či menších společenství, na lokální i mezinárodní úrovni. K tématům patří např. AIDS a pohlavně přenosné choroby obecně či povědomí a osvěta ohledně diabetu. Navíc působíme ještě jako dobrovolníci a zapojujeme se do sbírek pro charitativní a zdravotnické organizace v Praze.

Závěrem dodám, že v nadcházejícím semestru mi do rozvrhu přibude jen jeden nový předmět – lékařská mikrobiologie. Zabývá se v podstatě prevencí, diagnostikou a léčbou infekčních chorob. Těším se na další praktická a laboratorní cvičení v motolské nemocnici.