Klavíristův blog: kapitola osmá

Zrovna jsem po směně (Usher shift); tento večer (19.února) se v Manhattan school of Music konal koncert na počest Afroamerických dějin, protože se v únoru slaví v USA svátky, které jsou spojeny s afroamerickým bojem za rovnoprávnost (připomínají se osobnosti jako Martin Luther King Jr. či Malcolm X a jejich výročí, MLKingovo narození či Malcolm X-ovo zavraždění).

Zbývá mi poslední semestr, než obdržím bakalářský titul. Díky tomu, že jsem požádal o takzvané “Part time study” (o které lze požádat pouze poslední semestr), tak jsem něco ušetřil po finanční stránce a mám méně předmětů než v předešlých semestrech. Prakticky to znamená, že mám pouze dva předměty – klavír a dirigování (pro instrumentalisty je to povinný předmět, dá se vybrat buď dirigování orchestru nebo sborů, čili předmět pro začínající dirigenty nebo sbormistry, který je ale užitečný pro všechny muzikanty). To znamená, že mám více času na cvičení na klavír. Hudební teorie jsem se naučil ve školách dost (byť mám chuť se neustále vzdělávat individuální cestou), ale nyní se více připravuji spíše do praktického hudebního života, který mě čeká již hodně brzy.

  Mimochodem, před týdnem jsem se zúčastnil školní soutěže – konkurzu na orchestr, kde jsem dopadl jako 4. v pořadí (skončil jsem jako náhradní finalista, byly celkem dvě kola, do finále se dostali tři klavíristé, já jsem dopadl jako první náhradní finalista a vítězí vždy jen jeden klavírista/ka, celkem se zúčastnilo 15. klavíristů/ek).

  Abych splnil požadavky ohledně absolvování, tak ještě musím zahrát na svém absolventském koncertě, který se bude konat 11.dubna. Tam zahraju hudbu od skladatelů jako Jan Ladislav Dusík, Johann Sebastian Bach či Robert Schumann. 15. května je termín absolvování. A také musím povinně zahrát klavírní koncert jakémukoli profesorovi, jinému, než mému, z Manhattan School of Music. Moc se na tyto události těším!

  Moc děkuji nadaci rodiny Kellnerových za obrovské příležitosti a za mimořádné vzdělání v New Yorku!