Jsem v polovině mého balalářského studia

Už je skoro konec druhého semestru, což znamená, že už nám zbývá jenom několik přednášek a cvičení. Potom už je čas na závěrečné opakování.

Studenti ekonomie na UCL pravidelně odevzdávají cvičení, která se ovšem nezapočítávají do závěrečné známky. Jedinou výjimkou jsou předměty přednášené na jiné fakultě, které si student dobrovolně vybere. V mém případě se jedná o němčinu a moje gramatika, slovní zásoba a poslech už byly v průběhu akademického roku otestovány. Právě dokončuji projekt a díky tomu, že jsem na podzim strávila několik dní v Hamburgu, jsem téma nemusela hledat příliš dlouho. Jsem moc ráda, že můžu psát o místě, které jsem skutečně navštívila a dozvědět se tak více o jeho dějinách.

Konec semestru také znamená malou přestávku v práci, protože mezi semestry je studentská unie zavřená. Recepce klubů a spolků je také zavřená a ani workshopy pro studenty, se kterými pomáhám, se nekonají.  Velmi se těším, až budu moc dohnat, co jsem nestihla ve škole, a taky že na pár týdnů neuvidím svoji uniformu. Zkouškové trvá šest týdnů, a proto doufám, že se mi podaří mimo studia alespoň malinko si odpočinout a hlavně zkoušky zvládnout. Držte mi palce !