Jít na rok do Německa nebo zůstat?

Druhý semestr na Imperial je v plném proudu a panika se projeví ve chvíli, kdy si uvědomíte, kolik toho musíte zvládnout v přípravě na zkoušky na konci roku.

Nicméně rychlý výpočet ukáže, že se solidním plánováním se dá vše včas zvládnout. Tento rok je obsah předmětů mnohem konkrétněji o letectví, kdežto předchozí rok byl trochu obecněji o inženýrských základech. Navzdory mým očekáváním není inženýrství s časem matematicky složitější: je to spíše množství informací, které musíte obsáhnout, které se zvyšuje.

Na konci května a začátku června budu mít dohromady 6 zkoušek ve dvou týdnech. Nejtěžší z nich bude pravděpodobně zkouška z Obvodů, signálů a systémů, která souvisí spíše s elektroinženýrstvím, a z Mechaniky letu.

Co se týče ročníkového projektu, s radostí můžu oznámit, že větrná turbína, kterou naše skupina navrhla a kterou jsem letmo zmínil v předchozím příspěvku, úspěšně prošla testováním v aerodynamickém tunelu, což se ne všem skupinám povedlo.

Stále jsem se ještě nerozhodl, jestli chci příští rok vyjet na rok v zahraničí na RWTH Aachen (Technické univerzitě v Cáchách) - vedoucí německé technické univerzitě - nebo zůstat v Londýně. Výhodami by bylo vyhnutí se vysokým životním nákladům v Londýně, nabytí plynulosti v němčině a otevření si dveří na německém pracovním trhu, který je zřejmě tím největším v Evropě. Na druhou stranu, částečná jazyková bariéra by mi mohla bránit v dostatečném pochopení předmětů, což by mohlo být velmi frustrující. A hlavně v Cáchách zkoušky probíhají od července do září, což by znamenalo, že bych neměl možnost po třetím ročníku absolvovat letní stáž, která často v Británii bývá klíčová k získání práce po dokončení školy a taky poskytuje finanční přilepšení do posledního roku na univerzitě. Těžká volba.