Jak zůstat motivovaný

Asi dva týdny zpět jsem si řekl, že si sednu k učení a budu si opakovat již probrané učivo. Druhý ročník mého bakalářského studia je za mnou a je na čase psát bakalářskou práci a začít se připravovat na státní závěrečnou zkoušku. Zapnul jsem tedy počítač a chtěl jsem si jako obvykle pustit hudbu k učení přes YouTube. V ten moment jsem ale klikl na jiné video a ztratil jsem všechnu motivaci k učení.

Uvědomil jsem si, že bych v tu chvíli mnohem radši sledoval videa, brouzdal po internetu, nebo hrál hry. Zajímalo mě, proč tomu tak je a jak udělat, abych byl více motivovaný ke studiu. Začal jsem tedy hledat odpověď. Při vyhledávání jsem narazil na spoustu výsledků, které napadly i mě samého, jako je např. myslet na cíl, odměňovat se za vykonanou práci, nebo najít vhodné studijní prostředí, kde není velká pravděpodobnost rozptýlení. Odpověď na mou otázku jsem však našel až pod tituly dopaminový detox nebo dopaminový půst.

Jedná se o jednoduchou praktiku, která může mít obrovský dopad na naší motivaci k činnostem, které jsou pro nás náročné. V zásadě jde o to, že vnější podněty jako je mobil, počítač, internet, nezdravé jídlo apod. způsobují, že náš mozek produkuje vyšší hladiny hormonu (neurotransmiteru) zvaný dopamin, jelikož očekává odměnu. My jsme tímto motivováni opakovat tyto činnosti a takto vyšší hladiny dopaminu se pro nás stávají „normální hladinou“. Naopak aktivity, u kterých se vylučuje méně tohoto hormonu, jako např. studium, práce apod. nás nebaví a nemáme dostatek motivace je dělat.  Dopaminový detox/půst znamená, že omezíme vnější stimulanty, při kterých mozek produkuje vyšší hladiny dopaminu. Pro mě je jeden z největších vnějších podnětů pro dopamin internet, jelikož tam dokážu strávit x hodin času a stále je to pro mě zábava. Využil jsem tedy dopaminový detox a některé dny jsem omezil internet do vysoké míry.  Ostatní aktivity, jako je cvičení, nebo učení jsou pro mě následně mnohem zábavnější a mám větší motivaci je dělat. Samozřejmě se dá dopaminový detox provést i tak, že jeden celý den omezíte všechny vnější podněty, které stimulují extrémní vylučování dopaminu, ale to jsem ještě nezkoušel.

Tento koncept je pro mě velice zajímavý, ale budu jej praktikovat do budoucna? Detox určitě ještě několikrát vyzkouším, abych zjistil, zda je opravdu efektivní. Jsou samozřejmě i názory, že dopaminový půst nefunguje, nebo alespoň ne způsobem, kterým si ho většina lidí vykládá.