Jak probíhalo jaro

Toto jaro se můj život zde na škole lehce vymykal zaběhlé rutině.

Hokejové tréninky neprobíhaly, a využil jsem možnosti účastnit se speciálního akademického programu naší univerzity: Chicago Field Studies (CFS).  Nadále jsem ale vedl svůj tým ve studentské konzultační společnosti analytics a také jsem pomáhal Admission office s některými drobnými věcmi, jako shánění dobrovolníků na prezentace a setkání s mezinárodními středními školami.

Jak jsem již zmínil na začátku, tento trimestr jsem se rozhodl neúčastnit se tradičního počtu 4-5 předmětů, ale přihlásil jsem se do programu CFS, který kombinuje vzdělávání na půdě školy s praxí. Studenti v tomto programu jeden den v týdnu navštěvují speciální přednášky a diskuze, které se týkají moderní “work culture” a všeho co s tím souvisí a čtyři dny v týdnu pracují v jedné z firem v širší chicagské oblasti. (Já pracoval přímo v centru Chicaga, takže doprava pro mě nebyla problém, ale někteří studenti museli dojíždět déle než hodinu autem.)

Musím říct, že tento trimestr byl pro mě velmi zajímavý a celý program CFS byl neskutečně obohacující. Akademická část programu byla vedena mladou lektorkou, která nějakou dobu pracovala jako korporátní právník, než se rozhodla změnit kariéru a začala se věnovat učení na naší univerzitě. Každý týden se lekce nesly v jiném duchu. Témata, která se řešila, jsou velmi relevantní v moderní americké společnosti. Řešila se témata jako evoluce korporací, práva zaměstnanců, role etiky v businessu, diskriminace v pracovním procesu ale i novější témata jako kultura “start-upů“ a další. Výuka probíhala většinou formou přednášek od pozvaných expertů k danému tématu a následně pokračovala řízenou diskuzí na téma. Tady se musím poklonit lektorce, která zvládala neustále diskuzi posouvat zajímavým směrem, mnohem lépe než to dokáže velké množství daleko zkušenějších profesorů.

V analytics jsem se tento trimestr věnoval projektu pro naši katedru ekonomie, pro kterou jsme pracovali na studii, která zkoumala etnickou a sociální diverzitu studentů, kteří si zvolí ekonomii jako svůj hlavní obor studia. Kromě obligátního sběru demografických informací jsme se pokoušeli formulovat a následně ověřovat hypotézy, které by vysvětlovaly, proč je obor ekonomie méně “diverse“ než ostatní obory. (Až na diversitu v rámci národností, tam je ekonomie společně s inženýrstvím o mílové kroky napřed před ostatními. Mám dojem, že cizinec, který na Northwestern nestuduje engineering nebo ekonomii, snad jakoby ani nebyl skutečným mezinárodním studentem. )

Letošní jaro bylo tedy určitě jedním z mých nejzajímavějších trimestrů na Northwestern. Nyní mě čeká ještě několik týdnů v Chicagu, a poté hurá za rodinou a přáteli do Ostravy.