IC HACK18

Nedávno jsem měl jedinečnou příležitost se účastnit jedné z největších každoročních soutěží na Imperial College London – Imperial College Hackaton 2018. Tento jedinečný zážitek mi rozšířil obzory a také programovací schopnosti.

IC Hack je velmi populární událostí, na kterou se účastníci těší celý akademický rok. Většina vstupenek potřebných k účasti je určena studentům z Imperial College. Dále se účastní také mimo jiné studenti z celé Anglie. O vstupenky je tak velký zájem, že kdybych nevěděl, jak ji rychle zarezervovat, tak bych se této akce vůbec zúčastnit nemohl. K dispozici bylo více než dvě stě vstupenek, které došly během 15 sekund po otevření rezervačního systému. IC Hack vždy trvá celý víkend a účastníci se sejdou na Imperial College v sobotu ráno. Této akce se také účastní velké množství sponzorů z oblasti IT, kteří poskytují finanční prostředky, ale také odborníky, kteří s námi tráví celý víkend a pomáhají s programovacími problémy. Cílem této soutěže je během 24 hodin (od 12h v sobotu do 12h v neděli) naprogramovat libovolný produkt. Při slavnostním uvítaní mají sponzoři příležitost vyhlásit vlastní kategorii soutěže a poskytnout nástroje nebo data k účasti na této soutěži. Proto není v podstatě možné si myšlenku a zdroje k naprogramování produktu dopředu připravit. Těchto kategorií je nakonec velké množství, a tak je potřeba pečlivě vybrat, do jaké kategorie se bude naše práce řadit. Této soutěže jsem se účastnil se svými kamarády, kteří studují obory computing a matematiku. Naštěstí někteří z našeho týmu se již soutěže účastnili, takže věděli jak efektivně využít čas. Ve 12 hodin po slavnostním zahájení se všech cca 400 účastníků přesunulo do prostorů, které normálně slouží jako dvě největší jídelny na univerzitě. Na začátku jsme brainstormovali a brzy jsme identifikovali, jaké kategorie soutěží nás zajímali a začali jsme mít první nápady. Poté jsme cca 1 hodinu věnovali potvrzení zvládnutelnosti těchto nápadů a zjištění, zda je dostatek zdrojů (např. data) k dispozici a realizaci během 22 zbývajících hodin. To, co následovalo poté, byla nejlepší strategie, která mohla nastat. Aniž bychom to čekali, z nenadání k nám přišel kamarád, který byl v jiné skupině a navrhl, abychom si vzájemně prezentovali ověřené nápady. Během pár minut se takto sešly dohromady tři skupiny kamarádů a všichni jsme si navzájem vysvětlili myšlenky, ale také obtíže v realizaci. Díky tomu jsme úplně přestavěli týmy podle zájmu o konkrétní myšlenky. To dodalo úplně jinou úroveň nadšení a pokrok se začal rychle ubírat dopředu. Myšlenka naší práce byl překladač z mluvené řeči do znakové řeči. Tento produkt jsme vybudovali pomocí spojení a komunikace s řečovou databází Googlu, ale také skenováním ukazovaných videí v znakové řeči. Zbývajících 20 hodin muselo být efektivně využito k vybudování programu ke komunikaci s Googlem, programu k hledání a stahování videí pro každé vyslovené slovo ale také k tvorbě webové stránky, kde produkt poběží. Náš produkt jsme přihlásili do soutěže „The most useful hack“ a „The most ethical hack“. Díky správné kombinaci dovedností ve skupině jsme vše zvládli včas, dokonce s dvou hodinovou přestávkou na spánek. Ke spánku dostal každý účastník polštář, zubní kartáček s pastou a ponožky. Jediné místo, kde jsme mohli spát, byly lavice v přednáškovém sále, které nebyly zrovna pohodlné. Díky skvělé práci v týmu a správné kombinaci zkušeností jsme dokázali práci dokončit a otestovat před ukončením soutěže. Poté každá skupina prezentovala svůj produkt komisím z přihlášených soutěží. Při slavnostním zakončení byli vyhlášeni vítězové a ti poté prezentovali svůj produkt všem účastníkům i členům všech komisí. Naše práce vyhrála první místo v kategorii The most useful hack, která byla vyhlášena sponzorem firmou  Accenture.