Hrad, stroj, příroda, soudce.

Rozhodování mezi institucemi ve kterých bych se ráda zúčastnila stáže bylo velice zajímavé a hodně vypovědělo o tom, jaké hodnoty jsou pro mě prioritní. Ze studijního oddělení CEVRA nám totiž chodí každý měsíc nabídky stáží a pracovních pozici. Z dlouhého seznamu nabídek mi v paměti utkvěla práce v Kanceláři prezidenta republiky a na Ministerstvu životního prostředí.

Konkurz na Pražský hrad se odehrával jako první a vzhledem k tomu, že to byla vůbec první stáž, navíc na tak prestižním místě, byla jsem velice nervózní. Nejprve je samozřejmě nutné se o stáž přihlásit a to buď přes Vaše studijní oddělení, nebo přímo se sekretariátem vybrané instituce, pokud však v podmínkách pro přijetí není zmíněný jiný postup.

Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že úplně nejdůležitějším dokumentem, od kterého se odvíjí celkový profil Vás jako uchazeče, je životopis. Za prvé je vhodné si vyhledat určité návody, nebo webové stránky, které vám poradí vybrat hlavní pilíře o které byste se měli ve svém CV rozepsat. Mně v tomto velice pomohla stránka Europass, která vám vytvoří velice profesionální CV s úžasnou grafikou.

Zároveň je také důležité životopis co nejvíce obnovovat, aby byl aktuální a vepsat do něj nejzajímavější a hlavně nejrelevantnější informace k práci, o kterou se ucházíte. Z toho vyplývá, že občas není od věci vypustit informace, které se absolutně daného oboru netýkají a naopak vyhledávat souvislosti ve vašich zkušenostech, které by mohly být ve vaší vysněné práci zužitkovány.

Jsem si více než jistá, že dobré osobní portfolio je více než 50% úspěchu a to hned z několika důvodů. Za prvé, Vám pomůže uvědomit si, jaké jsou Vaše zájmy a zdali je místo o které se chcete ucházet to pravé pro Vás. Za druhé, je to dobrý pomocník k uvědomění si Vašich silných stránek, od kterých se můžete odrazit a snažit se k nim směrovat konverzaci v případném pohovoru. Dále je to také pomůcka pro potencionálního zaměstnavatele, aby věděl na jaké otázky může rozebrat dál, což vypovídá o tom, že rozhodně není na místě nějakým způsobem lhát, nebo si informace domýšlet. V neposlední řadě je Vaše CV úplně první kontakt se zaměstnavatelem a všichni určitě víme, že první dojem je velice silný faktor při utváření názoru.

Po všech těchto formalitách jsem byla pozvána přímo na hrad, kde jsem měla smluvený ústní pohovor s ředitelem analytického oddělení, panem Romanem Liptákem.

To mě přivádí k dalšímu důležitému bodu a tím je připravenost. Rozhodně je důležité, zjistit si o instituci co nejvíce informací a snažit se, si je zapamatovat. Při pohovoru může totiž dojít i na otázky typu “Jaká je struktura naší instituce?” a jiné. Rozhodně se tedy hodí tyto informace vědět a být připraven.

Já jsem připravena byla a i přes obrovskou nervozitu, jsem pohovor zvládla víc než obstojně. Jediným problém byla časová náročnost stáže. Jednalo se totiž o poloviční úvazek (tzn. 20 hodin týdně) s tím, že kancelář byla otevřena pouze v určité dny do určité hodiny. Navíc se jednalo o neplacenou pracovní pozici, tudíž skloubit můj školní rozvrh s rozvrhem směn v mé placené práci a s touto “brigádou” bylo naprosto nemyslitelné. Po pohovoru jsem měla smíšené pocity, jelikož jsem opravdu chtěla nějakou stáž podstoupit, ale nabízená práce nebyla podle mých představ a z časového hlediska by byla velice těžko splnitelná.

Jako rána z čistého nebe, přišla nabídka práce na Ministerstvu životního prostředí, zhruba 3 dny po pohovoru.  Vzhledem k tomu, že se o ochranu životního prostředí zajímám i během mého studia, ihned jsem si sjednala schůzku s ředitelkou Oddělení pro udržitelný rozvoj České republiky. Během tohoto setkání jsme se i rovnou dohodly, že mě přijímá a na dalších podrobnostech. I když se jedná také o neplacenou brigádu, ze schůzky jsem cítila mnohem větší uvolněnost a smysl pro mé budoucí kariérní kroky. Navíc se spousta věcí dala dělat jako home office, což u předchozí stáže možné nebylo.

Pražský hrad jsem tedy musela odmítnout, ikdyž jsem byla rovněž přijata.. Rozhodně však svého finálního rozhodnutí nelituji, jelikož s Ministerstvem spolupracuji dodnes a mám z toho dobrý pocit.

Dnešní blog bych tedy ráda zakončila hlavními myšlenkami, které bych na Vás chtěla přenést. Mějte na paměti, že je důležité se orientovat podle toho, co Vás baví a je pro Vás důležité, než pracovat někde, jen proto, aby to vypadalo dobře v životopisu. Určitě se nějaké stáže účastněte. Zjistíte jak to ve vaší vysněné firmě či instituci funguje a rozhodně se vám otevřou brány tam, kam potřebujete. Pracujte na svém CV, jelikož je to velice důležitá vizitka Vaší osobnosti! V neposlední řadě si plánujte povinnosti tak, abyste měli čas i sami na sebe.