Fyziologie, aneb Chaos s.r.o.

Zimní semestr začal stejně intenzivně jako v prvním ročníku. Člověk dostal do rukou v prvním týdnu učebnice, a následně mu bylo jedním profesorem oznámeno: „Už včera bylo pozdě, abyste se to stihli naučit a pochopit.“ Nejen, že jsem byl šokován touto informací, ale zároveň i tím, že to bylo celkem trefné. Stejně jako anatomie, je fyziologie velice obsáhlý předmět. Množství pojmů a věcí k memorizaci je dosti podobné, avšak je potřeba neustále propojovat své znalosti, daleko více než v prvním ročníku. Kromě toho, že je potřeba si věci propojovat a učit se je nazpaměť, si fyziologie jako předmět hrozně hraje se slovy. Například slova „může“ a „musí“ mají při vyjadřování se o krevním tlaku zásadní vliv na hodnotu a správnost informace. Profesoři fyziologie jsou správným vyjadřováním posedlí a u zkoušky to může naneštěstí dělat rozdíl mezi úspěchem a vyhazovem.

Během zimního semestru jsme si prošli kapitolami fyziologie krve, krevního tlaku, dýchání, metabolismu, přenosu elektrického signálu v těle, či EKG, ale to nejhorší čekalo o zimním zkouškovém. Touto hrozbou a strašákem byl zápočtový test z fyziologie, který spočíval ve 24 otázkách obsahujících 4 možné odpovědi, přičemž správně mohly být všechny možnosti. Nejen, že se v těchto otázkách vyskytovalo výše zmíněné slovíčkaření, ale také byly odpovědi různě bodovány, tudíž stačilo špatně odpovědět na jednu z otázek a člověk test neudělal. Na tuto nádheru jsme měli 20 minut a musím říct, že se jednalo o nejrychlejších 20 minut mého života, přičemž hodnota mého krevního tlaku v tu chvíli opravdu neodpovídala normě.

Chemie je předmětem méně obávaným než fyziologie, avšak neměla by jí být pokládána nižší váha, protože člověk může stejně rychle vyletět od zkoušky z chemie jako u fyziologie. Nicméně s chemií doposud nebyly potíže, tudíž není moc o čem poreferovat. V letním semestru mě z ní čeká zkouška.

Protože jsem měl zkoušku z genetiky hotovou z minulého roku, na rozdíl od mých spolužáků, měl jsem po strašidelném zápočtu z fyziologie a chemie volno. Místo odpočinku jsem si naplánoval zkoušku fitness trenéra licence typu B. Součástí byly tréninky techniky, přednášky, a následně teoretická a praktická zkouška. Závěrem byla také finální práce, na kterou jsme měli 2 roky a já byl první, kdo jí odevzdal. Součástí byla analýza klienta, plán jídelníčku a tréninků a řešení svalových dysbalancí či asymetrií. Vše mám splněno, a tak pouze čekám na fyzickou kopii certifikátu.

Kromě fitness kurzu jsem se nadále podílel na vývoji Portu s Martinem Jarošem, bývalým studentem Open Gate. Portu je první platforma v České republice umožňující investice do akcií a dluhopisů po celém světě za minimální poplatky a vše je spravováno matematickými algoritmy, tzv. Robo-Advisory. Jakožto medik jsem skrze tento projekt získal mnoho znalostí ze světa financí, které jsou u studentů medicíny téměř nonexistentní.

Příští týden mi končí prázdniny a já se znovu vrhám do učebnic střemhlav. Čeká mě autonomní nervový systém, z čehož radost nemám, protože je to náročná kapitola, ale kdyby ta škola nebyla těžká, nestála by za to.