Duben 2017

Kvapem se blížíme ke konci třetího roku a nevím, co dřív. Letos se povánoční zkoušky nekonají, což znamená, že před letními závěrečnými zkouškami budeme mít materiálu na prostudování mnohem více. Právě se chystáme dokončit poslední modul roku zvaný “MDEMO”, neboli muskuloskeletální onemocnění, urgentní medicína a oftalmologie.

Tato stáž kombinuje výuku ortopedie, revmatologie a traumatologie spolu s očním lékařstvím. Závěrečné zkoušky se skládají ze dvou písemných zkoušek, z nichž se jedna zaobírá interní medicínou, chirurgií a „MDEMO“ a druhá patologií. Kromě toho musíme absolvovat dvě klinické zkoušky „OSCEs“, které se skládají z několika desetiminutových stanic. Každá z nich má určitého pacienta s klinickým scénářem a my musíme převzít roli lékaře a získat příslušnou anamnézu a provést relevantní prohlídku a vyšetření. Tato klinická zkouška je především určena k zhodnocení naší schopnosti rozhodovat se pod tlakem a našich komunikačních dovedností v klinickém kontextu.

Týden po těchto zkouškách se musíme vrátit zpět do Bristolu a začít pracovat na našich letních projektech, neboli eSSC („external student selected component“). Já jsem si vybral audit nového léku ve spolupráci s jedním z předních kardiologů v Bristol Heart Institute. Pro léčbu chronického symptomatického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory bylo nedávno vyvinuto nové léčivo. Zjistilo se, že přípravek Entresto je účinnější pro snižování úmrtnosti než jiné standartní terapie. Zajímá nás tedy, jestli je tento lék správně předepisován pacientům se srdečním selháním a jestli existuje něco, čím bychom mohli zlepšit standard předepisování Entresta. Pokud vše půjde dobře, mohl bych prezentovat výsledky auditu na konferenci srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti 2018.

Tyto prezentace a publikace jsou užitečné při hlášení se o práci po medicíně a zejména o atestace. Jedná se o jeden z nejúčinnějších způsobů, jak ukázat brzký zájem konkrétní specialitě.