Druhý semestr

Druhý semestr utekl mnohem rychleji, než ten předchozí. Závěrečné zkoušky se skládaly ze psané části a z poznávacího testu z nervové, endokrinologické a rozmnožovací soustavy. Po velmi obtížném předzkouškovém období, kdy jsem strávil veškerý čas učením, jsem byl velmi potěšen výbornými výsledky.

Před odjezdem na prázdniny jsem si ale nejprve musel zařídit výzkumný projekt pro svou bakalářskou práci, které se budu věnovat příští rok v rámci svého interkalačního bakaláře z lidské fyziologie, se zaměřením na kardiovaskulární vědu.

V opětovné spolupráci s profesorem Markem Cannellem budu zkoumat distribuci specifických t-tubulových proteinů ve zvířecích srdcích s dilatační kardiomyopatií, abych tak identifikoval ty, jež jsou zodpovědné za selhávající t-tubuly. Rozhodli jsme se prozkoumat tento problém, jelikož profesor Cannell, spolu se svým týmem, nedávno objevil, že příčinou dilatační kardiomyopatie jsou právě selhávající t-tubuly. S pomocí imunohistochemických technik budu zjišťovat, které proteiny se v selhávajícím srdci stávají nefunkčními, a tudíž které jsou zodpovědné za rozpad t-tubul.

Jelikož bude tento projekt vyžadovat notnou dávku znalosti ve zpracování obrazu a statistické evaluace, budu své léto trávit studiem statistiky, spolu s programováním v Matlabu a různými výzkumnými metodami v kardiovaskulární vědě. Kromě toho musím do poloviny července vypracovat oficiální návrh mého projektu a předložit ho vedoucí mého bakalářského oboru.

Celkově se zdá, že budu mít velmi zaneprázdněné prázdniny, nicméně se na ně velmi těším!