Druhý semester na Juilliardu

Po Vánocích mi začal druhý semestr. Už nejsme považováni za nováčky a také nám tak často neříkají: „Are you a freshman?“ Hned jsme museli nasadit na plné obrátky a ve všech předmětech začali brát novou látku.

Na intonaci nás testují každou hodinu z rytmických i sluchových cvičení. V teorii jsme se posunuli od renesanční hudby k hudbě barokní. Ve druhé části semestru budeme skládat fugu v barokním stylu, v té první jsme se naučili teorii a jak správně složit takovou fugu. Navíc mám předmět „Úvod do dějin hudby“, kde studujeme celou historii hudby od počátku v antickém Řecku až po dnešní dny. Tento týden byly čtvrtletní zkoušky ze všech předmětů. Na dějinách hudby se test skládal především ze širších vědomostí a poslechu hudby do období baroka. V teorii jsme měli harmonicky analyzovat Bachovu Mši b moll a celkově zanalyzovat jednu z jeho slavných Fug.

V první polovině semestru jsem byl zapsán do orchestru, který nastudoval Smetanovu Prodanou nevěstu pod vedením jednoho z nejslavnějších světových dirigentů Maestra Jamese Levina, který je nepřetržitých čtyřicet let šéfdirigentem a šéfdramaturgem Metropolitní opery v New Yorku. Byla to zatím moje nejcennější orchestrální zkušenost a úžasný zážitek. Na prvních zkouškách ještě bez sólistů a sboru nám to moc neklapalo, protože nikdo nebyl zvyklý na jeho gesta a nevěděli jsme, co znamenají. Na dalších zkouškách, kde nám vysvětlil co jaké gesto znamená, se dočkal nevídaného zlepšení.

Děj Prodané nevěsty nebyl zasazen, tak jak jsme zvyklí, do období Národního obrození, ale - což asi pro americké publikum bylo daleko lépe srozumitelné - do období čtyřicátých let minulého století. Toto je první rok, kdy začala spolupráce mezi Metropolitní operou a The Juilliard School. Každý rok bude škola produkovat operu, kde sólisté, režisér, výprava, kostýmy a kulisy budou z Metropolitní opery. Dohromady jsme hráli tři velmi úspěšná představení a na Jamesi Levinovi bylo znát, jak rád a intenzívně si užívá české hudby.

V tomto čase přijel do školy London Symphony Orchestra, spolu se světově proslulým dirigentem Maestrem Valerijem Gergijevem. Jde o další program, kdy světoznámý orchestr má zkoušky v budově školy a ty jsou volně přístupné studentům. Tyto zážitky a zkušenosti pro nás mají nesmírný význam. Vidět a slyšet tyto umělce, s jakým nasazením a intenzitou pracují na zkouškách, je velkou školou.

První březnový den nám začaly jarní prázdniny. Dostal jsem pozvání do Santa Fe. Budu tam mít recitál společně s nejlepším klavíristou Nového Mexika. Předvedeme třetí sonátu J. Brahmse a Čajkovského tři virtuózní skladby v koncertním sále, kde je úplně nový klavír a my budeme prvními, kteří ho budou “zkoušet”. Během tohoto týdne budu ještě na týdenním workshopu s dětmi z orchestru New Mexico School for Arts, který vyvrcholí společným koncertem v Albuqueque.

O těchto prázdninách budu muset tvrdě cvičit, protože mi tento týden můj pan profesor oznámil, že mě za svou třídu přihlásil do Orchestra Competition, kde budou nejlepší studenti usilovat o post sólisty Juilliard Symphony Orchestra s houslovým koncertem J. Brahmse. Vyhrát může jenom jeden, ale já byl šťasten, že mě vůbec Mr. Dicterow vybral, protože každý učitel má omezený počet míst a studenti 1. ročníku většinou tuto šanci nedostávají.

A po prázdninách už nám zbývá pouze pár týdnů, přijdou závěrečné zkoušky úplně ze všech předmětů, a také musím myslet na léto. Snažím se získat stipendium na Summer Master Class prof. Vítka na Oberlin College&Conservatory.