Druhý rok u konce

Než jsem to stihla postřehnout, byl poslední trimestr za mnou. Čím je člověk starší, tím čas utíká rychleji a rychleji. Stejně je to i s trimestry. První je vždy nejpomalejší a pravděpodobně i nejpohodovější, třetí je jako vytrvalostní běh, kdy jsem přestávala mít ponětí, co je za den, a na otázku rodičů „Co budeš dělat o víkendu?“ jsem vždy odpověděla jen s úsměvem.

Nuže, asi jako u každého jiného studenta, zkouškové období je náročné a nemá cenu se o tom více rozepisovat. Proto vám povím o tom, co dělám toto léto. Přihlásila jsem se na „Undergraduate Research Scholarship Scheme“, které univerzita nabízí pro bakalářské studenty. Nespornou výhodou je mimo jiné to, že jsem dostala stipendium a že si mohu vyzkoušet výzkum už po druhém ročníku na univerzitě.

Co je tématem mého výzkumu?  Zaměřuju se na transpacifický obchod mezi Filipínami a Mexikem v období cca 1500-1800. Lodě, které pluly mezi Acapulcem a Manilou jsou v dějinách zapsané jako „Manila galleons“. Ve svém výzkumu blíže prozkoumávám vliv čínských komodit na konzumpci a výrobu porcelánu a textilií v Latinské Americe. Tahle část bude přínosná, jelikož většina historiografie se zaměřuje na vývoz stříbra z Latinské Ameriky do Číny přes Filipíny a ne na materiální kulturu a čínské komodity v Latinské Americe.

Co výzkum obnáší? Převážně mnoho četby. Musím si udělat patřičný obrázek o tom, o čem už bylo napsáno. Poté bych měla přijít s nějakým novým přístupem. Skvělé je, že mám dva supervizory, se kterými mohu o všem diskutovat a kteří mě vždy navedou na správnou cestu. Přesto je to ale dost samostatný výzkum.  Stejně tak jde také o organizaci času. Jezdím po britských knihovnách a archivech, abych se dostala ke zdrojům, které nejsou v univerzitní knihovně.

Co mi to přinese? V prvé řadě si rozšířím znalost o „Manila galleons“, materiální kultuře a vzájemných vlivech mezi Čínou a Latinskou Amerikou. Dále si vyzkouším na vlastní kůži, co všechno takový výzkum obnáší, tzn. od vyhledávání relevantních zdrojů až po organizaci času, a věřím, že mi to pomůže se rozhodnout, zda chci pokračovat na magisterské studium a případně v jakém oboru. Také je to dobrá lekce na osamostatnění se, jelikož většinu času trávím v knihovně, a rozvoje kritického myšlení.

Celkově jsem za tuto zkušenost velmi ráda a doporučuju ji všem - pokud máte možnost si vyzkoušet jakýkoliv typ výzkumu, jděte do toho!