Dělat matematiku

Je to víc než rok, co jsem sem pln očekávání přijel. Od té doby se spousta věcí změnila; kromě mého náhledu na matematiku se můj přízvuk začal postupně rozpouštět, naučil jsem se trochu vařit a poznal jsem spoustu lidí. Nakonec se však nemůžu rozhodnout, jestli to bylo dávno, nebo jestli poslední rok utekl jako voda. Několik konstant zatím zůstalo.

Jistě si pamatujete na stavbu knihovny, již jsem popisoval přesně před rokem. Už to budou dva roky, co jsem základy uviděl poprvé. Budova už nějakou dobu stojí, ale stále se uvnitř něco děje. V současnou chvíli se asi jedná už jen o závadu na izolaci, ale jinak je knihovna připravená. Pokud již teď půjde všechno podle plánu, knihovna se nám otevře přibližně v prosinci. Musím říct, že se nemohu dočkat.

Faktem je, že zde se Vánoce slaví o měsíc dřív, tedy 25. listopadu, aby studenti měli příležitost oslavit je spolu. Takzvané Oxmas se typicky slaví metodou secret Santa, každý student tajně někomu nadělí dárek, ideálně nikdy sám sobě. Loni jsem dostal hrnek, ale letos by mi knihovna docela stačila. Tak či tak jsem zvědavý, co to nakonec bude.

Příští týden přijede na návštěvu můj bratr Standa, jehož nadace Kellner Family Foundation v minulosti podporovala v jeho studiu matematiky na University of Warwick. Nejspíš se s ním budu  bavit o rozmanitých zajímavých věcech, například o mém novém oblíbeném předmětu, kterým se v tomto trimestru staly metrické prostory a komplexní analýza.

Je také možné, že dojde na rozhovor o japonštině, kterou jsem začal studovat. Jde o zajímavý jazyk  angličtině nepodobný svým slovosledem, komplikovanou gramatikou, výslovností i písmem. Například kromě dvou duplicitních slabičných písem má japonština také sadu logografů přejatých z čínštiny. Japonská gramatika je podle všeho kapitola sama pro sebe, k tomu jsme se ovšem zatím nedostali. Zkrátka většina látky je pro mě novinkou, ale to byl od začátku úmysl.

V souvislosti s tím si poslední dobou kladu otázku, zda je smysluplné a důvodné považovat matematiku za jazyk. Jisté je, že matematika stojí a padá se svými lingvistickými vlastnostmi, jako je například její gramatika nebo syntaxe. Nejsem si ale jistý, zda se dá matematika redukovat pouze na tento jediný aspekt. Také je možné, že jí naopak něco schází k tomu, aby byla plnohodnotným jazykem. Dokonce se tyto dvě možnosti navzájem nevylučují. Určitě o tom bylo mnoho řečeno i napsáno, prozatím si s tím však nebudu dělat příliš těžkou hlavu. Místo toho se pustím do práce a budu matematiku tak říkajíc dělat.

 

Dělat matematiku