Čas ubíhá rychleji

Tak jsem si právě s překvapením uvědomil, že už mám za sebou více než polovinu prvního semestru. Tento rok mi ubíhá podstatně rychleji než ten minulý hlavně vzhledem k pracovní zátěži.

Nároky kurzu jednoznačně prudce vzrostly. V kombinaci s prací na částečný úvazek, vedením florbalového klubu a vyplňováním přihlášek na letní stáže, mi zbývá opravdu jen málo volného času. Čas se opravdu stává drahocennou komoditou a je třeba pracovat rychle a efektivně.

Pro florbalový klub se tento rok podařilo najít několik nových hráčů se zkušenostmi a tak zajistit kontinuitu a snad i dobré turnajové výsledky klubu. Co se týká hodnocených prací se toho zatím moc neudálo, ale začíná se nabalovat více a více termínů např. pro odevzdání lab reportů, výkresů a CAD modelů projektu větrné turbíny nebo esejí v němčině atd. Doufám, že vše stihnu. Držte mi palce, musím se vrátit k práci.