Čas běží, a první semestr je téměř za námi

Je neuvěřitelné, jak ten čas letí… Od mých státnic uběhlo již půl roku… Letní měsíce se na můj vkus přehouply do dešťových a chladných dnů příliš rychle... Nemohu si však stěžovat, že bych si krásných letních dnů vůbec neužila… Naopak… Strávila jsem krásných deset dní na dovolené v Itálii, kde jsme si s kamarádkou začátkem září (kdy v Praze už moc hezky nebylo) užívaly moře, procházek po pláži a slunění. Po návratu do České republiky nás uvítalo chladné počasí, ale i přesto jsem byla ráda, že jsem konečně doma.

3. září nastal ten dlouho očekávaný den a nástup do 1. ročníku magisterského studia. Obor finance a finanční služby, ve kterém nyní pokračuji, je stejně tak zajímavý jako bankovnictví, které jsem studovala na bakalářském studiu. Většina předmětů staví na znalostech, které jsem získala v předchozích letech. Předmětem výuky je pak především jejich rozvíjení a prohlubování. Přibyly však i předměty, které jsou pro mě celkem nové, jako jsou například Současné teorie finančních služeb či Finanční deriváty, kterými jsme se dříve hlouběji nezabývali.

 Na začátku roku jsem si naivně myslela, že když už jsem na „magistru“, nebudou po nás profesoři vyžadovat různé prezentace, jak tomu bylo dříve. Opak byl však pravdou. Seminárních prací a k tomu přednes před třídou nás v prvním semestru čekalo více, než jsem očekávala. V září tak začal koloběh hledání informací na internetu, čtení různých knih, článků apod.  Momentálně pracuji na seminárce do předmětu Finanční deriváty. Mým úkolem je vybrat si určitý derivát, např. opci či komoditu, vyhledat si na zahraničních burzách tzv. CLOSE ceny za posledních 50 dní a následně provést statistické měření. To zahrnuje např. výpočty aritmetického průměru, rozptylu, směrodatné odchylky, test normality apod. Druhou částí zápočtové práce je výpočet Black – Scholesova modelu, který mi dá asi nejvíc práce. Ta dřina však bude stát určitě za to. První zápočet bude v kapse a postupně se mi tak začnou zelenat kolonky „započteno“ ve školním informačním systému.

Je konec listopadu a Vánoce se rychle blíží …A nejen ty… Také naše oblíbené zkouškové období...Tím pádem mě v nejbližší době čeká soustavné učení na zápočty a následné zkoušky, které vypuknou v průběhu ledna. Aby toho nebylo málo, velká uzávěrka nás čeká také v práci, tudíž bude prosinec trochu více náročnější než ostatní měsíce. Ale říkám si… zvládla jsem to loni, zvládnu to i teď.