Budoucnost psychiatrie

‚Je tento problém biologický nebo psychologický?‘ – tato otázka, často se objevující u laické veřejnosti, je příkladem zcela špatného přístupu k původu duševních problémů. Schizofrenie, deprese, autismus i Touretteův syndrom mají biologický ‚podklad‘. Jinými slovy, lze je vysledovat k nějakému nedostatku ve fungování mozku.

To je zároveň velkým zjednodušením a velmi obtížně překonatelnou překážkou v léčbě těchto problémů. Jak můžeme ovlivnit odpovídající mozkové oblasti přímo, neinvazivně a bezpečně, abychom pomohli pacientovi? Slibné možnosti nabízejí nová pole zabývající se ovládáním mozkové aktivity, například optogenetika.

Je to vlastně překvapivě jednoduchá myšlenka – dejte neuronům ‚vysílačky‘, a když jim ‚zavoláte‘, aktivují se. Tyto ‚vysílačky‘ jsou genetického původu a signál je k nim přenášen prostřednictvím viditelného světla, proto opto-genetika.

 Abychom mohli aplikovat tuto technologii na člověka, musíme nejprve provést genetickou expresi těchto molekulárních ‚vysílaček‘, a následně je stimulovat skrze lebku, abychom ovlivnili mozkovou aktivitu. Máte příliš aktivní mozkový okruh spojený s úzkostí? Žádný problém, prostě vyvoláme inhibiční signál!

Bude nutné postavit se mnoha výzvám, než tato metoda skutečně dozraje. Schopnost tak přímo ovlivňovat aktivitu neuronů v mozku nám však dává naději, že se lidské duševní problémy skutečně jednoho dne stanou minulostí.