Budoucí životní krok v dospělosti

Na konci ledna mi skončil studijní pobyt ve Francii a nastal čas se vrátit do rodné země - České republiky.

Moje pocity byly smíšené. Na jednu stranu jsem se těšila domů za kamarády a rodinou. Na druhé straně jsem nechtěla opustit Francii – můj nový domov a kamarády. Zůstat ve Francii ale nepřicházelo v úvahu, musela jsem se vrátit dokončit své studium, a proto jsem se sbalila a vydala se na cestu domů. “À TOUT À L'HEURE”

První dny v České republice jsem se cítila jako návštěvník, jelikož jsem nebyla schopna hovořit plynule v češtině a přemýšlela jsem v angličtině nebo francouzštině. Chvíli mi trvalo, než jsem si opět zvykla, že jsem zpět. Moje studium je nyní po mém studijním pobytu ve Francii těžší, protože dodělávám zameškané předměty, které mi nebyly schváleny, abych je splnila ve Francii. Píši dodatečně seminární práce a připravuji si podklady k zápočtům a zkouškám, abych mohla získat kredity za tyto předměty. Veškerý svůj čas trávím nad knížkami.

Nedávno jsem četla literaturu k předmětu Právo a etika v komunikaci. Dozvěděla jsem se, že „celkové vnímání marketingu není zcela pozitivní ve společnosti.“ (Khosro S. Jahdi, 2012) Znala jsem stinnou stránku marketingu a věděla jsem, že je kritizován, ale prostřednictvím tohoto předmětu jsem objevila nový pohled na danou problematiku. Etika a CSR strategie se stávají nepostradatelnou součástí firemní strategie – musí být formulovány a implementovány. Jedno z odůvodnění této tendence lze najit v článku Stephen Green: “…hospodářský pokrok nebyl doprovázen očekávaným nárůstem štěstí.” Proto by se neměl přehlížet marketingový potenciál, který tuto situaci může pomoci řešit. Marketing by měl táhnout za jeden provaz s etikou a CSR strategii firmy. Nicméně toto propojení je spíše výjimkou než pravidlem. Navrhuji proto toto změnit a hledat možnosti spolupráce marketingu s oblastí etiky a CSR strategií. Jeden ze způsobů, jak změnit vnímání marketingu, může být podpora hlavních nevládních organizací (neziskových organizací).

Odběhla jsem od tématu - od novinek z mého studentského života do světa kritického myšlení. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že nyní většinu času trávím čtením nebo psaním diplomové práce zabývající se nevládními organizacemi a jak veřejnost vnímá jejich reklamu. Téma mé diplomové práce mě zajímá, ale občas je náročné…

Stýská se mi po francouzském způsobu života, přestože i nyní jsem v denním kontaktu s francouzštinou. Spousta podkladů pro moji diplomku je ve francouzštině – porovnávám totiž francouzské a české SOS dětské vesničky a jejich reklamu. Číst ale není totéž jako žít obklopen francouzskou kulturou. Nicméně pro tuto chvíli jsem opět součástí České republiky, tak si užiji posledních pár měsíců zde.

Jaká bude další zastávka v mém životě - Anglie nebo vysněná Francie? To zatím leží ve hvězdách. Hlásím se na několik různých absolventských stáží. Ta přihláška, která bude úspěšná, rozhodne o mém následujícím životním kroku. Mým přáním je Francie, takže udělám maximum, abych si splnila svůj cíl.