Boj s jednotkami

První semestr plný podvozků, konstruování v SolidWorks a Aplikované matematiky, zakončen v lednu dvěma zkouškovými týdny, je již dávno pryč a já už jsem v 5. týdnu druhého semestru. Hlavními tématy tentokrát jsou pohonné jednotky, elektronika včetně systémů řízení motoru a získávání dat a materiálů společně se strukturální analýzou.

To vše zahrnuje ještě jednu výzvu v porovnání s předchozími předměty. Pokud jde o Powertrain Engineering a přesněji potom o přeplňování motorů ve formě Turbochargeru (velké horkem červené turbíny otáčející se rychlostí přes 100 000 ot / min) nebo Superchargeru (každý fanoušek Rychle a zběsile si jistě vybaví přeplňovaný 1970 Dodge Charger R/T Dominica  Toretta) nebo v některých extrémních případech oba způsoby, většina těchto zařízení pochází z Ameriky. Tento fakt s sebou přináší další výzvu, která zpočívá v převodu imperialních jetnotek na metrické, takže si můžete (alespoň v mém případě) lépe představit, jaký výkon je k dispozici. Typickým příkladem, který lze nalézt ve specifikacích turbodmychadel, je mapa kompresoru, kde je vynesen poměr tlaku proti průtoku kompresoru. Logicky bychom očekávali, že Průtok bude mít objemovou jednotku, jako je metr kubický za sekundu, ne však ve světě imperiálních jednotek, kde se v tomto případě měří v librách za minutu [lb / min], ano, stejné slovo „libry“, které se používá jako imperiální jednotka hmotnosti nebo měny jako Britská libra. Dalším příkladem je určování výkonu a stavu motorů pomocí tlaku měřeném ve válcích, kde se někdy (hlavně tedy ve Státech) používá jednotka v podobě centimetrů vakua (nedává to smysl, že), typicky vakuum pro každého, kdo někdy narazil na tento termín mimo anglicky mluvící země znamená prostor, ve kterém železo a peří padají stejnou rychlostí. Opět změna ve Velké Británii, pod pojmem vakuum se rozumí prostor (např. v potrubí), kde je tlak nižší než atmosferický (tj. menší 1 bar), v češtině tak zvaný "podtlak". Matoucí terminologie? Ale kde? Ještě abych nezapoměl, náš Univeritní Formula Student projekt se pomalu dostává do výrobní fáze tak „stay tuned“ pro další příspěvek, ve kterém zhodnotím celoroční snažení a práci spojenou s tímto projektem.