Blížící se závěr mého bakalářské studia a plány na magistra

Mé bakalářské studium se blíží pomalu ke konci a já teď skládám svou bakalářskou zkoušku. Nyní mám za sebou úspěšně její první část, kterou jsem složil za jedna.

Jako téma jsem si pro ní vybral hudbu 20. a 21. století, kterou jsem se v poslední době shodou okolností celkem intenzivně zabýval.

Prvním impulsem byla mezinárodní klavírní soutěž "Bertold Hummel Wettbewerb" ve Würzburgu na sklonku letošního roku, na které jsem obdržel 2.cenu. Dále to byl projekt mého Prof. Wolfganga Manze, totiž jím zorganizovaný masterclass za účasti vybraných profesorů z Norimberské a Hannoverské Musikhochschule "Georgy Ligetti Etüden", kterého jsem se aktivně zúčastnil a který mě inspiroval k tomu, zařadit do programu svého bakalářského koncertu také právě jednu z komplikovaných a pověstně "nehratelných" etud slavného maďarského skladatele G. Ligettiho. Dále jsem u bakalářské zkoušky hrál kromě francouzských, německých a anglických stěžejních autorů těchto dvou století (O.Messiaen, P.Hindemith ad.) také sonátu "Zamyšlení nad životem" od mého oblíbeného českého skladatele, Klementa Slavického. Mým cílem je poskytnout srovnání kompozičních stylů a technik zmíněných skladatelů a na příkladech ukázat rozdíly různých skladatelských škol.

Vedle již absolvované hlavní zkoušky a bakalářské práce mám na pořadu ještě repertoárovou zkoušku v druhé polovině července, tentokrát s již tradičnějším repertoárem. Moderní hudbu vystřídá Beethoven, Schumann a Ravel. Opět sólový program tak asi na hodinu.

Mimoto jsou s bakalářskou zkouškou spojené také povinnosti v jiných předmětech. Posledně to byl například projekt školního sboru. Týden plný zkoušek a koncert na závěr.

Minulý týden jsem byl vybrán jako sólista při konkurze na sólový koncert s naším školním orchestrem, který se uskuteční v listopadu tohoto roku, a na kterém vystoupím v Symfonických variacích pro klavír a orchestr od Césara Francka. Posledně to byl naopak L.van Beethoven a jeho 4. klavírní koncert, který jsme hráli s šéfdirigentem při bavorském festivalu "Fränkische Sommer". Mimo koncerty s orchestrem se také připravuji na sólové hraní a možné recitály v Číně příští rok.

Příští rok bych pak chtěl kromě magisterského studia v Norimberku studovat také na vyhlášené privátní univerzitě v Bruselu "Queen Elisabeth Music Chapel" ve třídě slavné pianistky Maria Jaoé Pirés.

Na magisterské studium jsem také obdržel měsíční stipendium nadace Cusanus Stiftung a kromě něj dostal vyznamenání a cenu od Sparda Bank za úspěch v dosavadním studiu.

I v komorní hře dále pokračuji. Na začátku srpna budu učit na klavírních kurzech v Bavorsku jako asistent. Kromě toho jsem se zúčastnil několika kurzů komorní hry a vystoupil na koncertech střídavě s naším klarinetovým triem, s hobojovým duem a klavírním kvartetem.

Kromě školních povinností a koncertů se stíhám věnovat ve svém volném čase svým koníčkům cestování a svému sociálnímu angažmá. Nedávno jsem se setkal v Praze s norským think tankem Skaperkraft při příležitosti jejich návštěvy prof. Tomáše Sedláčka. Téma společné debaty byla ekonomika a budoucnost evropských států po ekonomické krizi.