Bažant Cambridgský

V tomto krátkém slohovém počinu bych chtěl popsat několik aspektů, které dělají Cambridge unikátní.

Koleje
Těchto nezávislých institucí v rámci Cambridgské univerzity je celkem 31. Mají svoje vlastní přijímací řízení, zaměstnance, sportoviště, studentské ubytování a podobně. Největší rozdíly jsou ve výši jejich majetku, velikosti, poloze, historii, prestiži a počtu studentů, které přijímají na jednotlivé obory. Studenti si podávají přihlášky na kolej dle vlastního výběru. Já jsem se hlásil na „Kolej požehnané Panny Marie, svatého Jana Křtitele a slavné panny svaté Radegundy, poblíž Cambridge“ obecně známou jako „Kolej Ježíš“. Jsem přesvědčený, že se jedná o nejlépe znějící kolej, protože mohu vždy říct: „Vracím se zpět k Ježíšovi.“ Také se vzhledem ke svému jménu musím pousmát nad tím, že na kolejním erbu jsou kohouti.

Kolejní rodiče
Brzo po mém příjezdu 29. září 2012 jsem potkal osobně své kolejní rodiče. Funguje to tak, že v ideálním případě má bažant právě jednoho kolejního otce a jednu kolejní matku. Bohužel, čísla vždy nesedí  jak tomu bylo v mém případě  a tak jsem byl synem registrovaného partnerství. „Rodiče“ jsou zde od toho, aby zasvětili bažanty do kolejního života a usnadnili jim adaptovat se v novém prostředí.  Od svých rodičů jsem emailem poprvé slyšel dva týdny před příjezdem, což mi umožnilo se jednoduše na cokoli zeptat. Celý koncept kolejních svateb se zdá být vcelku populární, jelikož někteří studenti si začínají hledat protějšky již v začátcích prvního trimestru (Michaels term). Doslech jsem se, že mnoho bažantů se již spárovalo a tak se mi zdá, že je nejvyšší čas najít si manželku.

Tutoriály
Tato pravidelná osobní hodinová setkání s profesorem   obvykle jeden či dva studenti   jsou bezpochyby nejlepším aspektem Cambridského vzdělávání. My, budoucí inženýři, diskutujeme s akademikem, který z pravidla bývá špičkou ve svém oboru, problémy, které jsme měli při psaní domácího úkolu. Domácí úkoly dostáváme týdně v podobě „Examples sheets“, což je řada otázek založených na látce z přednášek. Tutoriály jsou intelektuálně náročné, ale vždy se po nich cítím osvícen.

Lego - povinně!
Nevšední stavba inženýrského oboru byla jedním největších důvodů, proč jsem si na Cambridge podal přihlášku. Na oborech nabízených jinými univerzitami se mi nelíbilo, že bych se hned musel ucházet o specifickou oblast jako třeba strojírenství, stavebnictví apod. Jak bych si mohl být jist, která větev se mi bude líbit nejvíce, aniž bych si ji předem alespoň trošičku nevyzkoušel? Zdejší obor má velmi široký záběr během prvních dvou let a tak si mohu vyzkoušet různá odvětví inženýrství. Specializovat se budu až ve třetím a čtvrtém ročníku. To znamená, že se mohu lépe rozhodnout. Další velkou výhodou je získání základního porozumění ostatním inženýrským disciplínám. V poslední řadě, obor sám osobě je nesmírně zábavný. Školní rok jsme začali hraním si s legem Mindstorm. V týmu tří studentů jsme měli za úkol postavit robota, který by demonstroval nějaké aspekty inženýrství. Proti námi sestrojené mašince si člověk mohl zahrát piškvorky tři na tři. V současné době se nemohu dočkat, až budeme stavět rádio a vyrábět malý ocelový most, který právě s kolegou projektujeme.