Akademické societies na University of Edinburgh

Po prázdninách, které jsem strávila prací v lékárně, cestováním po západní Evropě a návštěvou výzkumného centra Evropské unie (Joint Research Centre) v Belgii, kde jsem byla na stáži, jsem se vrátila do Edinburghu.

Návrat zpět na univerzitu do druhého ročníku byl o hodně jednodušší, než když jsem před rokem přijela poprvé. entokrát už jsem věděla, co od univerzitního života čekat, a navíc jsem se těšila na shledání se všemi zdejšími přáteli. Druhý ročník je sice o něco náročnější než první, ale získané zkušenosti by mi snad mohly pomoci ho zvládat efektivněji a s větším klidem. Proto jsem si tento semestr vyčlenila víc času na různé kroužky, tady se jim říká societies, a na sport. V tomto článku bych ráda popsala několik societies, které jsou akademické a které rozhodně mohu doporučit.

První z nich je EUYSRA – the Edinburgh University Young Scientific Researchers Association, tedy asociace mladých vědců na univerzitě v Edinburghu. Náplní této organizace je sdružovat bakalářské studenty se zájmem o vědu a podporovat je v jejich vědeckém rozvoji. EUYSRA je rozdělena do sedmi oddělení. Konkrétně Biologie, Chemie, Technika, IT, Medicína, Fyzika/Matematika a Psychologie. Každé oddělení nabízí studentům zajímavé přednášky, jak od ostatních studentů, tak i od přizvaných specialistů, debaty a různé společenské akce. Navíc, hlavním cílem EUYSRA je umožnit studentům pracovat na jejich vlastním vědeckém projektu. Členové asociace mohou navrhnout zcela originální projekt, jehož cílem může být například odpovědět na vědecké otázky, které ještě žádný jiný vědecký tým neprobádal. Každý projekt je posléze členy EUYSRA pečlivě prodiskutován v rámci oddělení, do kterého náleží. Následně skupina studentů, která chce na daném projektu pracovat, přednese svůj návrh výzkumné komisi a případně dostane na svůj projekt grant, umístění v laboratoři a vybavení. To je podle mého názoru úžasná příležitost! Já tento semestr pracuji na mezioborovém projektu spolu s 5 dalšími studenty z oddělení Biologie a Chemie. V roce 2012 byl ve Skotsku objeven nový druh pampelišky Taraxacum pankhurstianum. Rostliny ze stejné taxonomické skupiny jsou již prostudovány a bylo zjištěno, že jsou biologicky aktivní a mají antibakteriální a antifungicidní účinky. Proto je cílem našeho projektu zjistit, jestli má podobné antimikrobiální účinky i zmíněný nově objevený druh. Pokud by byly naše testy pozitivní, je možné že budou extrakty z Taraxacum pankhurstianum používány například ke konzervaci potravin nebo k medicínským účelům. Doufejme tedy, že se nám s trochou štěstí podaří posunout úroveň znalostí o této nové skotské pampelišce o něco dál. Na závěr, pokud jsem Vás stále ještě nepřesvědčila o kvalitách asociace EUYSRA, ráda bych dodala, že přestože byla EUYSRA založena teprve v lednu 2012, byla oficiálně prohlášena nejlepší skotskou society pro rok 2013.

Druhá society, o které bych ráda napsala je Syntetická Biologie (SynBio Society). Máte rádi science fiction? Pak je SynBio právě pro Vás, protože mění science fiction v realitu. Syntetická biologie se zabývá vytvářením nových životních forem, které dělají nebo vytváří věci, které nemusí existovat v přírodě, ale které jsou schopné pomoci řešit různé světové problémy, kterým dnešní společnost musí čelit. Jeden z příkladů je pozměnění již existující bakterie vložením nadesignované DNA. Tato nová bakterie pak může být schopná reagovat změnou barvy na kontakt s výbušninami, nebo infikovanou vodou, nebo vzduchem znečištěným nebezpečnými plyny a podobně. Je tady ale i spousta jiných možností, protože vědecké fantazii se meze nekladou. Syntetická biologie je velmi rychle se rozrůstající obor. Využívá znalostí z různých disciplín, jako třeba technika, chemie, biologie, filosofie, umění, byznys, politika, informatika a z mnoha dalších. Věřím, že syntetická biologie má pro budoucnost obrovský potenciál, pokud bude používána s náležitou zodpovědností. SynBio society na Univerzity of Edinburgh nabízí mnoho diskuzí, promítání filmů a také je startovní linií pro soutěž jménem IGEM. The International Genetically Engineered Machine competition (IGEM), v překladu mezinárodní soutěž produktů genetického inženýrství, je hlavní světovou soutěží v syntetické biologii. Pořadatelem této soutěže je univerzita Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zúčastnit se této soutěže je vedle spousty práce určitě i nezapomenutelný zážitek.
V neposlední řadě jsem se stala jedním z prvních členů society The Triple Helix na University of Edinburgh. The Triple Helix je globální fórum pro vědu ve společnosti a má pododdělení na univerzitách napříč po světě. Jde o organizaci, kterou řídí studenti a která má za cíl podporovat kritické myšlení a výměnu názorů na důležité sociální, etické a právní otázky v oblasti vědy. Hlavní náplní The Triple Helix je publikovat články na online blogu a dvakrát ročně vydat časopis Science in Society Review. Všechny články psané členy The Triple Helix se týkají vlivu vědy na společnost.  Autoři pochází z různých chapters - kapitol, jak se říká oddělením The Triple Helix na různých univerzitách. Členské univerzity The Triple Helix jsou například Yale University, National University of Singapore, University of California - Berkeley, Harvard University, Melbourne University a mnoho dalších. Pododdělení na University of Edinburgh bylo založeno jen před pár měsíci a jde o druhou charter - kapitolu založenou v Evropě po University of Cambridge. Mojí prací v rámci této society je především organizování akcí a řešení úkolů spjatých s produkcí letáků, posterů a samotného časopisu. Doufejme, že bude naše edinburghská kapitola následovat skvělý příklad ostatních oddělení a podaří se nám zorganizovat zajímavé akce a v příštím semestru opublikovat články edinburghských studentů v Science in Society Review.

Všechny tyto societies poskytují skvělé příležitosti naučit se něco nového a to zábavnou cestou. Umožňují studentům rozšířit si obzory ve svém oboru, okusit mnoho dalších odvětví a získat zkušenosti s vědeckým i populárním psaním, s výzkumem, diskuzemi atd.. Mimoto členové mohou potkat další lidi s podobnými zájmy a vytvořit si celoživotní kontakty a přátelství. Tak proč nevyzkoušet třeba i akademicky zaměřenou society?