Ageōmétrētos mēdeìs eisítō

Po dlouhém očekávání a mnohých překážkách jsem se konečně dostal do vysněného města. Na začátku října jsem nastoupil ke studiu matematiky v Oxfordu, městě snových věží.

Už je to skoro rok, co jsem tu byl na přijímacích pohovorech, a nová kolejní knihovna je celou dobu v procesu stavby. Tyčí se nad námi ohromný jeřáb a každý den se knihovna o něco zvětší. Během uplynulého měsíce se jakoby z ničeho podařilo vykouzlit její hrubou kostru. Stavební práce však budou pokračovat až do léta, kdy se dočkáme dlouho očekávaného prostoru pro práci a studium. St. Anne’s je moderní kolej a snadno poznáte, že Harry Potter se tady nenatáčel. Typickou příchuť Oxfordu nečekejte, neboť ani přednášky se neodehrávají v historických prostorách.

Matematický institut se nachází přes ulici naproti naší koleji. Jedná se o budovu sotva dva roky starou a její styl tomu odpovídá. Rozličné můstky a schodiště se splétají v komplikovaném labyrintu ve všech dimenzích a jednotlivá patra se rýsují proti obloze. V okolí se ovšem nenacházejí jen samé moderní budovy plné skla a železobetonu: naproti institutu se například nachází Radcliffova observatoř (na památku Johna Radcliffa 1652-1714) a přímo na nádvoří institutu se uprostřed Penroseova dláždění rozkládá gotická kaple.

Prostor institutu je s mentálním kosmem úzce propojen. V hlavním portálu stojí psáno: Ageōmétrētos mēdeìs eisítō, nechť nevstupuje, kdo nemyslí geometricky – nápis, který původně označoval vstup do Platónské akademie. Mnozí však přes onen nápis kráčí bez povšimnutí a někteří matematici, kteří geometrii vůbec nestudují, tento výslovný zákaz dokonce porušují.

Nejsilnější dojem ve mně zanechala bezpochyby analýza, pokládáme v ní základy matematiky reálných čísel. Tento předmět nejvíce klade důraz na rigorózní postupy čisté matematiky. Na axiomatické úrovni jsme ale samozřejmě začali ve všech předmětech, neboť je třeba vést naše závěry od stavebních kamenů celé disciplíny. Zbývá tedy jenom vybudovat onen vzdušný zámek, který studium matematiky často slibuje, a architektonická kompozice bude kompletní.