A zase ta anatomie...

Zimní semestr proběhl, k mému překvapení, rychle a velmi hladce. Byl pro mě ve znamení biologie a genetiky, protože na konci mě čekala náročná zkouška. Tato zkouška obsahovala 134 otázek a v rámci zkoušky byl zápočtový test, zkouškový test a poté zkouška samotná. Protože se nacházím v ISP, měl jsem celkem 3 pokusy na tuto zkoušku za tento, ale i budoucí rok, a nebyl prostor na chyby.

Na zkoušku jsem šel s dobrou náladou, nestresoval jsem se a doufal, že si vytáhnu nějakou hezkou trojici otázek. Na řadu jsem se dostal téměř okamžitě a jako druhý zkoušený jsem si vytáhl trojici otázek obsahující cytogenetiku, dědivost, a přenos genetických informací mezi prokaryoty. Jednalo se o triplet, který jsem si vytáhnout nechtěl a opravdu jsem se lekl, když jsem si ho vytáhl.

K mému překvapení se mi však podařilo hodinu a půl diskutovat a rozebírat tato témata se zkoušejícím a byl jsem poslán pryč s výsledkem za A. Tato zkouška byla poslední překážkou před prázdninami, a protože se jednalo o předtermín, měl jsem před sebou 5 týdnů volna. Tyto prázdniny jsem projezdil na snowboardu jak na českých kopcích, tak v Itálii. Díky tomu jsem si psychicky odpočinul a připravil se na následující semestr, který bude náročnější než semestr zimní, avšak vcházím do něj se zdviženou hlavou.

Protože jsem úspěšně složil zkoušku z anatomie, rozhodl jsem se, že podám přihlášku na anatomickém ústavu o pozici demonstrátora na pitevně, abych zocelil své anatomické znalosti. Nejdříve jsem zkoušel dostat se na zimní pitevnu, ale protože se na ní hlásí všichni medici z vyšších ročníků a zimní semestry bývají mnohem klidnější, byl o ní neskutečný zájem a já se naneštěstí nedostal. Zkusil jsem tedy štěstí i v letním semestru, a i přes náročnost testu jsem byl přijat a v následujících týdnech budu demonstrovat na dvou, či třech pitevnách. Demonstrování má mnoho výhod, například kreditové či finanční ohodnocení, avšak samotná zkušenost a zlepšení anatomických znalostí všechny ostatní výhody naprosto přebíjí.

Po úspěšném složení zkoušky z genetiky jsem byl poháněn touhou poznat více. Společně se svým spolužákem jsem se rozhodl, že by stálo za to zeptat se, zdali by nebylo místo pro dva mladé mediky, dychtící po nových zkušenostech a znalostech, na genetickém ústavu. Můj dotaz přednostu genetického ústavu překvapil a nadchl, protože studentů, kteří by měli zájem věnovat se genetice i mimo praktické cvičení a přednášky z genetiky, je málo. Byli jsme přiděleni pod křídla jedné PhD. studentky a asistujeme jí u mnohých genetických vyšetření a experimentů, mezi které patří PCR, izolace DNA či experimenty na potkanech v rámci nutrigenetiky.

Díky tomu, že jsem si již histologií prošel a vše vidím znovu, spolu se znalostmi anatomie, vše najednou začíná dávat mnohem větší smysl. Připadám si sebevědomější než dříve a postupuji mílovými kroky k úspěšnému složení této zákeřné zkoušky. I přesto, že má histologie a obecná embryologie pouze 83 zkouškových otázek, jedná se o strašáka podobného anatomii, protože jsou zkoušející velmi přísní a lpí na detailech. Na tuto zkoušku se pokusím jít v předtermínu, abych měl co nejdelší prázdniny a odpočinul jsem si před následujícím ročníkem.

V blízké době mě také čeká zkouška z medicínské angličtiny, která je pro mě díky intenzivnímu studiu angličtiny na Open Gate velmi jednoduchá, a proto mám v plánu jít po dohodě s učitelem na přezkoušení před jakýmkoliv oficiálním termínem. Díky tomu budu mít tento předmět za sebou mnohem dříve a budu se moci věnovat dalším, důležitějším zkouškám a zápočtům.