Hana Košťálová

Čemu věříme ve vzdělávání?

Hana Košťálová

Tématem letošní konference Úspěch pro každého žáka byly hodnoty a to, jak formují vzdělávací systém. Téma hodnot nedostává v českém vzdělávání bohužel dostatečný prostor, přestože právě hodnoty jsou základem našich představ a očekávání o tom, jak by měl vzdělávací systém vypadat. 

“Že si mnohdy nerozumíme, může být dáno právě tím, že málo mluvíme o tom, čemu věříme a v čem vidíme hodnotu. Protože každé naše rozhodnutí, každá volba z toho vychází,” pojmenovala důležitost takové diskuse Hana Košťálová z organizace Pomáháme školám k úspěchu, moderátorka úvodního diskusního bloku konference.

Že si mnohdy nerozumíme, může být dáno právě tím, že málo mluvíme o tom, čemu věříme a v čem vidíme hodnotu. Protože každé naše rozhodnutí, každá volba z toho vychází.
programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu

Hodnotové rámce ve vzdělávacím systému | panelová diskuze

Moderuje | Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu

diskutující

  • Tomáš Čakloš, Otevřeno

  • Petr Daniš, Tereza

  • Petra Keprtová, Stálá konference asociací ve vzdělávání

  • Petra Mazancová, Učitelská platforma

  • Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030+

  • Ludmila Třeštíková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Kamil Ubr, Národní pedagogický institut

  • Před lety jsme prostřednictvím projektu pro veřejné základní školy Pomáháme školám k úspěchu stáli u zrodu této konference a i letos jsme byli jejími partnery.
  • Záštitu konferenci, kterou pořádá Iniciativa úspěch pro každého žáka a SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání), poskytly v roce 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády ČR a OSN Česká republika. Konferenci v DOX zahájily v zaplněném sále náměstkyně ministra školství Martina Běťáková a zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Martina Běťáková hovořila o tématu hodnot z pohledu systému, zdůraznila různorodost českého vzdělávacího systému i rozdíly v tom, čemu ve vzdělávání věří učitelé a ředitelé škol, ale například také rodiče.