background image

ZŠ Slatiňany

Projektová

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Odborníci a trendy

Díky projektu se můžeme učit od skvělých českých odborníků na vzdělávání. Máme tak přístup k aktuálním, nejmodernějším trendům, ale i k ověřeným novátorským postupům. Každé setkání s odborným týmem projektu, pedagogickými konzultanty i kolegy z jiných škol je pro nás vždy velmi přínosné. Načerpanou inspiraci a příklady dobré praxe zavádíme u nás ve škole s uklidňujícím pocitem, že jdeme podobným směrem.

Sdílení a párová výuka jako cesta k otevřenosti a respektu

Naši učitelé se vždy vraceli nadšení z festivalů pedagogické inspirace i ze sdílení projektových škol, kde se věnovali formativnímu hodnocení, čtenářství, matematice profesora Hejného a anglickému jazyku. Později, když tato sdílení neprobíhala, jsme v menších, úžeji zaměřených skupinách navštěvovali konkrétních projektové a čtenářské školy a hledali inspiraci u nich.

Projekt nám i významně pomohl podpořit na naší škole párovou výuku tam, kde jsme to vnímali jako smysluplné. To nás postupně přivedlo i k zavádění učících se skupin a jiných forem vzájemné spolupráce učitelů. Do týmu to vneslo větší otevřenost a vzájemný respekt.

Učení otevřené všem

Díky finanční podpoře projektu se nám na škole podařilo udržet speciálního pedagoga, školního psychologa a interního mentora. Naši učitelé měli možnost absolvovat řadu kvalitních vzdělávacích akcí, na které bychom bez podpory nedosáhli. Navíc jim pedagogická konzultantka průběžně pomáhala zlepšovat kvalitu výuky tak, aby byla pro žáky co nejpřínosnější. A kromě inspirativních materiálů, tipů na další vzdělávání a pedagogických zkušeností přinesla do školy důraz na osobní pedagogický rozvoj. Máme pocit, že naše škola je teď prostě pro všechny lepším místem k učení (se).

Ivo Mandys

ředitel školy

Přejít na web ZŠ Slatiňany