background image

ZŠ a MŠ Brno, Husova

Projektová

Zapojena do projektu | od 2017/2018

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Zapojení do projektu? Dlouhodobý a bolestivý, ale užitečný proces

Projekt Pomáháme školám k úspěchu mění náš pohled na to, jak učit a jak se učit. U žáků i učitelů. Revidovali jsme školní vizi, abychom mohli plánovat a vyhodnocovat svůj profesní rozvoj i rozvoj celé školy. V centru naší pozornosti se tak ocitl žák, jeho učení a výsledky.

Od čtenářství ke kolegiální spolupráci

Projekt na naší škole nastartoval rozvoj čtenářství, formativního hodnocení, kritické gramotnosti a nejnověji i pisatelství. Naši učitelé teď v hodinách často využívají konstruktivistický model učení E-U-R a metody aktivního učení. Díky sdílení s kolegy z dalších projektových škol se u nás ujala také badatelsky orientovaná výuka. Používáme dílny čtení, čtenářské lekce i čtení v oborech.

V aktuálním školním roce se snažíme o rozvoj kolegiální spolupráce: zkoušíme otevřené hodiny v triádách, zakládáme učící se skupiny a tak dále. Nic z toho by bez know-how a podpory ze strany projektu nebylo možné.

Inspirace i podpora

Z široké nabídky projektových aktivit využíváme a oceňujeme zejména setkání učitelů všech zapojených škol, která se zaměřují na prožitkové i oborové čtenářství, pisatelství a nejrůznější oborová sdílení. Dvakrát jsme se s celým pedagogickým sborem zúčastnili Festivalu pedagogické inspirace v ZŠ Kunratice, kde jsme načerpali spoustu praktických postřehů do výuky a několik našich učitelů tu také vedlo dílny. Každoroční inspirací je pro nás i Letní škola, pravidelně se účastníme pracovních setkání vedení projektu s vedením projektových škol, pedagogickými konzultanty a lídry. Máme skvělou podporu pedagogických konzultantů, kteří pomáhají v profesním růstu nejen pedagogům, ale podílí se společně s vedením školy a interními lídry na plánování pedagogického rozvoje celé školy.

Učitelé se na pedagogické konzultanty obracejí při přípravě otevřených hodin nebo vyhodnocování dopadu své výuky na žáky. Řeší s nimi i konkrétní pedagogické problémy, zavádění nových metod a postupů nebo u nich hledají tipy na podnětné texty a knihy k různým tématům a záměrům. Velmi užitečná je podpora pedagogických konzultantů i při plánování a realizaci pravidelných seminářů pro skupiny zájemců z řad učitelů nebo celý pedagogický sbor.

Proměna školy od základů

Zapojením do projektu Pomáháme školám k úspěchu se hluboce proměnila celá kultura naší školy. Byl to dlouhodobý a někdy i bolestivý proces. Beze sporu je ale také nadmíru užitečný.

Roman Tlustoš

ředitel školy

Přejít na web ZŠ a MŠ Brno, Husova