background image

Chci zažádat o stipendium ve formě úhrady školného za studium na osmiletém gymnáziu OPEN GATE

Pokud chcete zažádat o finanční stipendium, je potřeba vyplnit náš formulář.

Žádost můžete kdykoli v průběhu uložit
a vrátit se k ní později.

Pro nové žadatele

Žadatelé, kteří dosud žádné stipendium od naší nadace nepobírají.

Jak podat žádost a co od vás budeme potřebovat?

Je potřeba vyplnit naší Žádost o stipendium a doložit všechny potřebné dokumenty, které v žádosti najdete. Tyto dokumenty můžete vložit kdykoli v průběhu žádosti.
Dokumentů je více a u některých může trvat déle, než je získáte, proto doporučujeme vyplňovat žádost s dostatečným, i několikatýdenním předstihem.

Ve formuláři je potřeba vyplnit osobní údaje, příjmy osob žijících v jedné domácnosti, dosavadní studijní výsledky žadatele a jeho další úspěchy, které dokládají mimořádnou píli či nadání, apod. Dále žadatel popíše vzájemné vztahy v rodině a/nebo sociální prostředí, kde budoucí student žije.

Žádost je nutné odeslat nejpozději do 1. března.

Vyplnit žádost o stipendium

Pro stávající stipendisty

Stipendisté, kteří už stipendium na Open gate pobírají a chtějí zažádat o podporu na další rok.

Jak podat navazující žádost?

Pokud již s podporou naší nadace studujete, je potřeba vždy znovu zažádat o stipendium na následující rok.

Stávající student či jeho zákonní zástupci uvádějí osobní údaje, příjmy osob žijících v jedné domácnosti, dosavadní studijní výsledky žadatele apod. Na všech formulářích jsou nutné vlastnoruční podpisy všech zúčastněných. Formulář lze stáhnout a vytisknout z webu nadace nebo požádat písemně či telefonicky o již vytištěný formulář pracovníky Nadace The Kellner Family Foundation.

Žádosti pro stávající uchazeče otevřeme v lednu 2024.

Vrátit se k rozpracované žádosti

Ke své rozpracované žádosti se můžete kdykoliv vrátit. Stačí, když zadáte svůj e-mail, do kterého vám přijde link pro přihlášení.