Přijímací řízení na osmileté gymnázium Open Gate

Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium Open Gate se konají ve dnech 16. 4. (první řádný termín) a 17. 4. (druhý řádný termín). Náhradní termíny se mohou konat 29. a 30. 4. 2024.

Následující termíny

Všechny termíny