Své schopnosti dává druhým

Povečeřel s hraběnkou a hrabětem z Wessexu, tedy snachou a nejmladším synem britské královny. Obyčejný Brňák Lukáš Kotlár.

Setkat se s členy britské královské rodiny je velká věc. Lukáš Kotlár (20) měl tu možnost díky Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu. Dosáhl na zlatou úroveň a pozvali ho do Londýna. „Hrabě Edward a hraběnka Sophie jsou moc milí lidé,“ říká Lukáš. „Přinášejí s sebou charismatickou atmosféru. A hraběnka Sophie je opravdu krásná.“ Na Lukášovi bylo pronést řeč, a měl řádnou trému. Pak si ale mohl popovídat opravdu o všem.

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (DofE) je vzdělávací program pro mladé lidi mezi 14 a 25 lety. Lukáš se do něj zapojil, když studoval gymnázium Open Gate, kam se člověk dostane jen po velmi náročných zkouškách. Platí se tu vysoké školné, ale talentované studenty může v plné výši podpořit nadace. A Lukáš vyrostl v dětském domově. Aby se na prestižní školu přihlásil, ho motivovala dívka z jeho dětské skupiny, která ji začala studovat. „Byla taky jedničkářka,“ vzpomíná Lukáš.

V rámci DofE se mladí lidé soustředí na čtyři »výzvy«: dovednost, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Lukáš ovládá tři hudební nástroje, sportuje, v rámci dobrovolnictví pracuje – jako šéfredaktor – bezplatně ve čtvrtletníku »Zámeček«, určeném pro dětské domovy, a na expedici vyrazil do rumunského Banátu, kde žijí od předminulého století Češi. „Děláme něco pro sebe, a zároveň pro druhé,“ komentuje své iniciativy. „Nesoutěžíme mezi sebou. Jde o to, abychom se k výzvám zodpovědně postavili.“

Lukáš se začal stýkat se svou původní rodinou, když mu bylo patnáct let. „Pro Romy je rodina ohromně důležitá. Za to, že jsem vyrůstal v domově, jsem ale vděčný. Ale když jsem přijel, okamžitě mě přijali. I když nejdřív nechápali, co vlastně studuji za školu,“ usmívá se. „Zato teď by ze mě chtěli mít prezidenta, nebo aspoň poslance.“ Lukáš totiž dnes studuje politologii a mezinárodní vztahy na CEVRO institutu. „Chci pracovat v médiích,“ říká. Ale do budoucnosti nikdo nevidí. Možná se jeho rodině jednou tohle přání splní.
***
Chce své s schopnosti využít pro ostatní
Foto popis| Lukáš Kotlár má spoustu plánů do budoucna. Všechny spjaté s Českou republikou.
Foto popis| Zleva hrabě Edward z Wessexu, Lukáš Kotlár, tři jeho kolegové z celého světa a hraběnka Sophie
Foto popis| Z loňského setkání DofE, tentokrát s mezinárodní účastí. Cvičná expedice probíhala v Jizerských horách.
Foto autor| Foto: V. Kramer (1), archiv (2)

Autor | L. A. Kašparová

Další články z médií

Všechny aktuality