Studentům poskytujeme finanční granty v rozsahu několika desítek až stovek tisíc korun ročně

Říká Jitka Tkadlecová, tisková mluvčí Nadace The Kellner Family Foundation. Jak nadace podporuje české studenty při jejich studijních výjezdech do zahraničí se dozvíte v krátkém rozhovoru, který nám poskytla.

Jak se studenti dozvědí o programech a možnostech stipendií pro studium v zahraničí, které nabízí vaší nadace?
Pro studenty máme v Nadaci The Kellner Family Foundation projekt Univerzity, díky kterému můžou získat finanční granty na úhradu školného a dalších nákladů spojených se studiem, především na zahraničních univerzitách. Všechny potřebné informace o podmínkách, jak o finanční grant požádat i formuláře žádostí najdou studenti na webu Nadace: https://www.kellnerfoundation.cz/univerzity

Jaké musí splnit podmínky, aby stipendium získali?
V prvé řadě nám musí zaslat vyplněnou žádost a všechny potřebné přílohy do 30. dubna.

Student se musí nejdříve přihlásit do projektu Univerzity tím, že vyplní a odešle elektronický formulář, který je na webu Nadace. Potom osobně doručí nebo zašle poštou na adresu nadace písemnou žádost o nadační příspěvek. Ti, kteří se hlásí do nadačního projektu poprvé a dostanou se do užšího výběru, jsou ještě pozváni k pohovoru.

Každá žádost musí obsahovat odůvodnění, proč by nadace měla podpořit právě žadatele, vysvětlení k výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku (zde je třeba uvést zdroj), potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy, kopii dokladů o jazykových zkouškách, doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji (rozumí se jí například trenér, učitel hudby, patron, vedoucí uměleckého tělesa či vědeckého kroužku apod.), doklady o finanční situaci rodiny žadatele (potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů, daňová přiznání, doklad o pobíraných sociálních dávkách apod.) a vlastní esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce o rozsahu max. 1 000 slov.

Jak velkou finanční podporu na studium v zahraničí může od vás student získat?
To závisí od potřeb a možností každého studenta. Důležitou součástí žádosti je vlastní finanční rozvaha, kde student popíše, jak vysoký příspěvek od nadace potřebuje a co všechno dokáže hradit z vlastních nebo jiných zdrojů, a také na co chce použít příspěvek od nadace. Studentům nadace poskytuje finanční grant v rozsahu několika desítek až stovek tisíc korun ročně. Celkem nadace rozdělí na finančních grantech pro studenty okolo 10 mil. Kč ročně.

Jak probíhá výběr zahraničního studia – podle oboru, země, kam chce student odjet – nebo podle jiných kritérií?
Výběr univerzity i oboru je zcela na studentovi. Při hodnocení žádostí je jedním z kritérií i akademická úroveň vybrané univerzity, například její umístění v žebříčcích univerzit.

Na jak dlouhé studijní programy odjíždějí?
Nejčastěji přijímáme studenty tří – čtyřletých bakalářských oborů.

Kolik studentů ročně s vámi odjíždí studovat na zahraniční univerzity?
Každoročně máme v programu Univerzity okolo šedesátky studentů, například v akademickém roce 2019/2020 to je 61 studentů.

Jejich stále více nebo méně?
Každoročně máme v programu Univerzity okolo šedesátky studentů.

O jaké země mají studenti největší zájem?
Nejčastěji studují ve Velké Británii a v USA.

Sledujete jejich uplatnění a úspěchy také po návratu ze zahraničí?
Jsme se studenty v kontaktu i poté, co dokončí svá studia. Každoročně pořádáme setkání se současnými stipendisty, i s těmi, které jsme podporovali dříve. Na studenty apelujeme, aby se po dokončení studia vraceli zpět do České republiky.

Kdybyste měla říct jedno jméno studenta, který díky vaší pomoci dosáhl velkého úspěchu, koho byste jmenovala?
Je jich mnoho, finanční grant poskytla Nadace The Kellner Family Foundation už 177 studentům. Pokud můžu uvést pouze jednoho, pak je to například Martin Kábrt, absolvent Open Gate v roce 2012, o sedm let později získal prestižní britské ocenění za ekonomii. Je absolventem ročního magisterského oboru ekonomie a filozofie na London School of Economics and Political Science a tříletého bakalářského oboru filozofie, politologie a ekonomie na The University of York.

Autor | Magdalena Sikorová

Další články z médií

Všechny aktuality