Studenti jako partneři

Gymnázium a základní škola Open Gate v Babicích u Prahy poskytuje vzdělání mladým lidem, bez ohledu na jejich sociální postavení. Finanční podporu těm, kteří přijdou z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation. Studenti ve spolupráci s učiteli vybírají způsoby, kterými dosahují vzdělávacích cílů. Forma výuky respektuje individuální učební styly a tempo.

Open Gate otevřela bránu poprvé ve školním roce 2005/2006. V lednu 2009 získalo osmileté gymnázium akreditaci International Baccalaureate Diploma Programme, díky níž mohou studenti absolvovat takzvanou mezinárodní maturitu IB. V roce 2010 pak byly otevřeny první třídy základní školy a o rok později přibyl celý první stupeň česko-anglické základní školy. Tělocvična po rozsáhlé rekonstrukci získala novou tvář, stejně jako venkovní hřiště. Přibyly například nové povrchy či hřiště na líný tenis, badminton a petanque. Paní ředitelka Kateřina Kožnarová si našla čas na krátký rozhovor.

Co řadíte mezi moderní metody výuky a pomůcky?
Moderní metodou je pro nás taková, která studenty zapojuje do výuky na sto procent a jejíž průběh mohou do různé míry sami ovlivnit. Na Open Gate tomu říkáme Student-Organized Learning. V současnosti zažívá velký rozmach využití informačních technologií pro podporu výuky. Interaktivní tabule nebo cvičení ve virtuálním prostředí jsou v dobrých školách již standardem. Ty nejlepší se zamýšlejí nad tím, jak studenty dovést k poznání, například že chytrý telefon je nástroj, který nás může přiblížit k člověku na druhém konci světa, ale také vzdálit od toho, který sedí přímo vedle.

Získat si respekt a váženost u studentů dnes asi není jednoduché. Co je podle vás klíčem k úspěchu?
Pochopit, že postavení učitele se velmi změnilo. Model neomylného učitele, který ke studentům přistupuje z pozice domnělé autority, očekává poslušnost, protože on je přece učitel, zákonitě musí narazit. Autoritu si pedagog musí získat. Třeba i tím, že přizná chybu, zasměje se a studentům ukáže, že přes svou neoddiskutovatelnou odbornost je také jen člověk. Osvědčilo se mi nezapomenout, jaké je být studentem, a pokusit se alespoň na chvíli svět vidět optikou žáků.

Co považujete u žáka za nejhorší nebo nejméně šťastnou vlastnost?
Dobrý učitel by měl vnímat všechny jednotlivé vlastnosti dítěte jako součást celé osobnosti, kterou je potřeba rozvíjet. Mě osobně mrzí, kolik dětí má dnes extrémně nízké sebevědomí. To funguje jako spolehlivá brzda rozvoje kohokoli. Do značné míry za to mohou sociální sítě, které vytvářejí falešný obraz života jiných lidí. Děti faleš často neprohlédnou, srovnávají se s něčím, co obdivují, ale co vlastně v reálném životě neexistuje.

Co je podle vás nejhorší nebo nejméně šťastná vlastnost u pedagoga?
Egoismus, touha být obdivován, neschopnost výuku přizpůsobit individuálním potřebám studentů a odpor k inovacím. Dnes zažíváme mimořádně rychlou generační proměnu, učitel musí neustále přehodnocovat své postupy, přístup ke vzdělávání studentů se velmi rychle mění.

Setkala jste se s tím, že se studenti, jak se říká, změnili před očima? Mám na mysli „nevycválaného floutka", ignorujícího každou autoritu, který během studia pochopil, co je pro něj v životě důležité?
Podobné příběhy zažíváme v porovnání s ostatními školami mnohem častěji. Díky Nadaci The Kellner Family Foundation k nám často míří studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí. U nás dostanou prostor i k osobnostnímu rozvoji. Na škole jsem jedenáctým rokem a viděla jsem tedy mnoho příběhů, které popisujete. Nejdůležitější je, že posun vnímají sami absolventi. Jeden z nich nedávno sledoval video pořízené v prvním ročníku gymnázia. Celý večer jsme strávili rozhovorem nad tím, kolik mu naše škola do života dala, jak obrovský osobní posun zaznamenal a jak z něj těží dodnes. Jsme hrdí na to, že od nás odcházejí kultivovaní a zodpovědní lidé. Naše práce tak dostává ten nejkrásnější rozměr.

Jak byste zhodnotila vaši školu?
Na to byste se měla zeptat spíš studentů. Bereme je jako partnery ve vzdělávání a proto jim dáváme prostor se na výuce ve velké míře podílet. I přesto, že je studium velmi náročné, dosahují dlouhodobě a celosvětově nejlepších výsledků například v programu mezinárodní maturity, pokrývající poslední dva roky studia, zakončené náročnou sérií zkoušek. Byli jsme první českou školou, která náročným procesem certifikace úspěšně prošla. Velmi dbáme i na studijní podporu. Naše samostatné Poradenské centrum studentům pomáhá cítit se dobře, vyrovnat se s vnějším tlakem nebo koordinuje péči o nadané studenty. Jsme inovativní škola a u žáků rozvíjíme dovednosti spojené s celoživotním vzděláním. Zájemci o Open Gate se mohou přijít podívat 18. ledna 2018 od 13 hodin, kdy máme Den otevřených dveří.

Další články z médií

Všechny aktuality