Stipendium‚ Alfred and Frances Drucker‘ pro české studenty na Lincoln College, University of Oxford

Lincoln College s potěšením oznamuje nové stipendium pro studenty z České republiky, kteří byli přijati na Oxfordskou univerzitu. Stipendium poskytuje díky Tomu Druckerovi - člověku s velkým srdcem a českými kořeny.

Tom Drucker se narodil v roce 1942 v Londýně. Oba rodiče pocházeli z Československa, otec pracoval jako právní poradce Benešovy vlády v exilu v Londýně během 2. světové války. Tom Drucker  vystudoval Harrow School a po absolvování  práv na University of Oxford pracoval jako advokát v Londýně. Později se přestěhoval do Toronta, kde zastával funkci hlavního právního poradce v obuvnickém koncernu Baťa.

Na památku svých rodičů se rozhodl poskytovat českým studentům stipendium na Lincoln College na University of Oxford The Alfred and Frances Drucker Bursary.

S úmyslem povzbudit a podpořit přihlášky z České republiky zřídila Lincoln College Stipendium Alfred and Frances Drucker. Toto stipendium (ve výši 300 liber ročně) bude každý rok uděleno studentovi z České republiky, který bude usilovat o získání bakalářského nebo vyššího titulu. Všichni žadatelé o stipendium musejí být nejprve přijati k bakalářskému nebo navazujícímu (postgraduálnímu) studiu na Lincoln College. Jakmile bude místo nabídnuto uchazeči z České republiky, Lincoln College uchazeče písemně vyzve k podání žádosti o udělení stipendia.

Oxfordská univerzita je jednou z nejstarších a nejprestižnějších univerzit na světě. Ve výuce a výzkumu se řadí k naprosté světové špičce. Úplný seznam bakalářských i navazujících (postgraduálních) studijních programů, které univerzita nabízí, je k dispozici na jejích webových stránkách www.ox.ac.uk, kde lze rovněž nalézt informace o podávání přihlášek.

Lincoln College je jednou z celkem 38 kolejí v rámci Oxfordské univerzity a byla založena v roce 1427. Má 600 ubytovaných studentů a zhruba polovina z nich je zapsána v postgraduálním studijním programu. Vzdělání jejích absolventů se těší vynikající pověsti a v posledních letech patří z akademického hlediska do první třetiny nejlepších škol. Je oblíbenou volbou uchazečů o bakalářské i navazující (postgraduální) studium na Oxfordské univerzitě.

Lincoln College nabízí širokou škálu bakalářských studijních programů a přijímá přihlášky na navazující (postgraduální) studium v mnoha oblastech. Veškeré podrobnosti o nabízených programech a přihlašování hledejte nejprve na webových stránkách www.linc.ox.ac.uk. Mějte prosím na paměti, že k bakalářskému studiu je třeba se hlásit prostřednictvím britské univerzitní přijímací služby UCAS, a dodržujte předepsané termíny podávání přihlášek.

Máte-li zájem o další informace o Stipendiu Alfred and Frances Drucker, obraťte se prosím na paní Susan Harrison, ředitelku rozvoje Lincoln College (e-mail: susan.harrison@lincoln.ox.ac.uk, tel.: (+44) (0) 1865 279838).

Další aktuality

Všechny aktuality