Směle do světa

Cesta do světa na zkušenou. Odnepaměti do cizích krajin vyráželi řemeslníci i studenti, aby se podívali, jak se jejich obor rozvíjí jinde a co z nových způsobů se dá následně využít v domácím prostředí. Že se na cestě naučili cizí řeči, poznali cizí zvyky a kulturu a o to vše bohatší se pak navraceli do svých domovů, se rozumí samo sebou.

Cesta do světa na zkušenou. Odnepaměti do cizích krajin vyráželi řemeslníci i studenti, aby se podívali, jak se jejich obor rozvíjí jinde a co z nových způsobů se dá následně využít v domácím prostředí. Že se na cestě naučili cizí řeči, poznali cizí zvyky a kulturu a o to vše bohatší se pak navraceli do svých domovů, se rozumí samo sebou.

Platí to i pro dnešní dobu, obsah a cíle zůstaly, jen způsob a forma cestování se změnily. Více než řemeslníci (a přitom by jim to vůbec neškodilo) vyrážejí za zahraničními zkušenostmi studenti. Nejsnazší cestou je získání stipendia. Organizací, které nabízejí finanční prostředky na různě dlouhou dobu studia v zahraničí, je řada, stačí si „zalistovat“ stránkami internetu. Abychom toto listování usnadnili, přinášíme informace o některých z nich.

Aktion Česko-rakouský program spolupráce ve vědě a vzdělávání. Délka studijního pobytu je 1-9 měsíců. www.dzs.cz

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies Stipendia pro mladé odborníky v oboru zdravotní péče, vzdělávání, ochrana životního prostředí. www.afcsls.org

CEEPUS Středoevropský program zaměřený na spolupráci sítí univerzit. Lze se do něj přihlásit i jako freemover. Vycestovat se dá minimálně na jeden měsíc (nejlépe však na čtyři). Do programu je zapojeno Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Česká republika a Rumunsko.

Česko-německý fond budoucnosti Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. V roce 2014 bude Fond budoucnosti zvláště podporovat „společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence“. Nabízí i 10měsíční stipendia. www.fondbudoucnosti.cz

Erasmus – podprogram LLP Pro studenty vysokých škole je podprogram celoživotního učení (LLP) Erasmus nejsnazší cestou ke stipendiu do zahraničí. V tomto případě se neobracejte přímo na agenturu, ale na svou vysokou školu. www.naep.cz

Fulbrightova komise Fulbrightovy stipendijní programy jsou financovány českou a americkou vládou. Umožňují českým občanům studovat, provádět výzkum a vyučovat v USA. České instituce mají jejich prostřednictvím možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. O stipendia se hlásí jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise. www.fulbright.cz

GFPS-CZ Tato studentská organizace poskytuje stipendia studentům od 2. ročníku (Bc. nebo Mgr.) na univerzity v Německu a Polsku. gfps.cz/cz

Mezinárodní visegrádský fond Intra-visegrad Scholarships: jedno až dvousemestrová stipendia na jakékoliv univerzity a VŠ pro studenty ze zemí V4 v jiných zemích V4. Out-Going Scholarships: jedno až dvousemestrová stipendia určená studentům univerzit v zemích V4 do následujících zemí: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. www.visegradfund.org

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ Podpora vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických a společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. www.hlavkovanadace.cz

Nadace pro rozvoj vzdělání Studenti VŠ mohou získat podporu i v případě, že vyjedou v rámci programu Erasmus. www.nadaceprovzdelani.cz

Nadace Sophia Cílovou skupinou této nadace jsou nejen střední a vysoké školy, ale také samotní studenti, kteří mohou od nadace získat příspěvek. I na studium v zahraničí. www.nadacesophia.cz

Nadace Zdeňka Bakaly Stipendia pro nadané absolventy středních škol a univerzitní studenty ke studiu na prestižních zahraničních univerzitách. www.nadacezb.cz

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje stipendium studentům ve věku do 26 let, jimž studium ztěžuje jejich sociální situace nebo zdravotní handicap. Stipendia jsou poskytována na podporu studia jak na školách v České republice, tak v zahraničí. www.nadacnifondklausovych.cz

Open Society Fund Získání doplňkového stipendia pro studium na univerzitách v zemích EU nebo mimo Evropu. www.osf.cz

Stipendia Dr. Alfreda Badera Stipendia Alfreda Badera podporují dvě skupiny studentů. První stipendium je určeno pro doktorandské studium chemie na Harvard University, Columbia University, Imperial College of London a University of Pennsylvania. Pokryje tři roky studia. Druhé stipendium pro výzkum malířství 17. století se poskytuje každoročně mladým badatelům v oboru barokního malířství, mladším 35 let z České republiky. www.dejinyumeni.cz/Bader

Stipendium Bayhost Pro VŠ studenty ze střední a východní Evropy, kteří chtějí studovat v Bavorsku, až po dobu tří let. www.uni-r.de

Nadační fond Martiny a Tomáš Krskových Poskytuje českým studentům stipendia na postgraduální (magisterské) studium na deseti nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. www.krsekfoundation.cz

Stipendia Paula Robitscheka Stipendium založené Čechoameričanem Paulem Robitschekem je určeno nadaným českým studentům. Umožňuje jim strávit jeden akademický rok (devět měsíců) na University of Nebrasca – Lincoln. http://global.unl.edu

The Kellner Family Foundation Finanční podporu z Projektu Univerzity získávají mimořádně talentovaní mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí, studující na zahraničních univerzitách. www.kellnerfoundation.cz

The KMD Foundation Nadace nabízí službu vyhledávání vhodného stipendia a grantu pro studium v USA. Vedle toho spravuje Regina‘s Hope Medical Program pro studenty medicíny buď na klinickou praxi na pediatrické klinice, či pro klinickou praxi jakéhokoli oboru pro studenty, kteří budou přijati na partnerskou univerzitu Northwestern University (přes Global Partner Program). www.thekmdfoundation.org

Ústecká komunitní nadace – Stipendijní fond Renesance Stipendijní fond Renesance je určen nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí a byl vytvořen s cílem umožnit jim vycestovat a nabrat zkušenosti pobytem v zahraničí, získat jazykové vybavení a snazší přístup ke vzdělání. komunitninadace.cz Stipendium Mummertovových (Rochus und Beatrice Mummert - Stiftung) Umožňuje studentům absolvování celého „master studia“ v Německu. V Kolíně nad Rýnem pro ekonomické obory, v Cáchach pro technické obory www.mummertstiftung.de

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Švýcarskem. Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům. www.crus.ch, www.naep.cz Vzdělávací nadace Jana Husa Nabízí stipendium pro doktorandy nebo doktory působící v humanitních a společenskovědních oborech, kterým ještě není 35 let. www.vnjh.cz

(Zdroj EurodEsk)

Jen pro názornost přibližme dvě instituce, které patří do výše uvedeného seznamu: DAAD (Deutscher Academischer Austausch Dienst – Německá akademická výměnná služba) DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Organizace byla založena v roce 1925 a hlavní sídlo má v německém Bonnu. Práce DAAD je financována z prostředků ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a fondů EU.

Informační centrum DAAD Praha poskytuje informace o možnostech studia a výzkumu v Německu, o programech na podporu a o stipendiích DAAD, poradí při rozhodování a plánování studijního či výzkumného pobytu v Německu. IC je zároveň partnerem pro německé a české vysoké školy v oblasti akademické spolupráce. Většinu programů DAAD lze shrnout do pět cílů:
* Stipendia pro uchazeče ze zahraničí – podpora mladých elitních studentů a pracovníků během působení na německých vysokých školách a výzkumných institutech.
* Stipendia pro německé uchazeče – podpora německých vedoucích pracovníků během studia a výzkumu v zahraničí.
* Internacionalizace německých vysokých škol – zvýšení atraktivity německých vysokých škol a výzkumných institutů pro studenty a vědce ze zahraničí.
* Podpora germanistiky a německého jazyka v zahraničí.
* Spolupráce při rozvíjení vzdělání s rozvojovými zeměmi.
www.daad.cz

Akademická informační agentura
Akademická informační agentura (dále jen AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

Sama žádná stipendia nevypisuje, ale na jejich stránkách (www.zahranici-stipendium.cz) lze nalézt různé nabídky studijních možností (stipendijních i nestipendijních) v zahraničí. AIA mimo jiné shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí, zpracovává přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro následující akademický rok.

Zajišťuje realizaci výběrových řízení na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává administrativně-organizační práce související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní pobyty. Ke konkrétním nabídkám stipendií poskytují pracovníci AIA poradenský servis.

Jaké nabídky lze například na webu AIA objevit?
Letní škola „Dresdner Meisterkurse Musik“, pořádaná Vysokou školou hudební Carla Maria von Webera v Drážďanech Vysoká škola hudební Carla Maria von Webera (Hochschule für Musik Carl Maria von Weber) v Drážďanech pořádá v roce 2014 letní školu pod názvem „Dresdner Meisterkurse Musik“ („Drážďanské mistrovské kursy hudby“), a to v termínu od 18. do 30. srpna 2014.

Tyto kursy budou probíhat pod záštitou saské ministryně vědy a umění prof. Sabine von Schorlemer a pod mottem „Musik international – Musik interdisziplinär – Musik intermedial“.

Výuku povedou profesoři Vysoké školy hudební, členové špičkových drážďanských orchestrů a zahraniční hosté. Letní škola je určena pro studenty hudebních škol a mladé hudebníky z celého světa. Studijní program „Mistr sportovní administrace“ na Ruské mezinárodní olympijské univerzitě v Soči Ruská mezinárodní olympijská univerzita (The Russian International Olympic University) organizuje v Soči desetiměsíční studijní program doplňkového profesionálního vzdělání pod názvem „Mistr sportovní administrace“ (Master of Sports Administration, MSA). Cílem je příprava vysoce specializovaných odborníků v oblasti sportovního managementu pro sportovní průmysl, olympijské a paralympijské hnutí. Ucházet o přijetí se mohou zájemci z různých zemí světa. Nutnými podmínkami přijetí jsou dokončené vysokoškolské vzdělání a dobrá znalost angličtiny. Stipendia pro studium arabštiny Vláda Kuvajtu nabízí České republice tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v akademickém roce 2014/2015.

Výzkumný pobyt ve Wirthově ústavu rakouských a středoevropských studií na University of Alberta v Edmontonu – jednoroční doktorandské stipendium University of Alberta v Edmontonu poskytne pro akademický rok 2014/2015 jedno stipendijní místo pro pokročilého doktoranda (jemuž zbývá pouze vypracovat nebo dokončit disertační práci) z České republiky („Czech Doctoral Research Fellowship“).

Pobyt se uskuteční ve Wirthově ústavu rakouských a středoevropských studií (The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies) a má být zaměřen na výzkum související s přípravou disertační práce.
Zároveň se předpokládá, že se stipendista bude účastnit kulturních, vědeckých a akademických aktivit Wirthova ústavu a zejména bude napomáhat rozvíjení vztahů spolupráce s institucemi v České republice a s českou komunitou v Kanadě.

Délka pobytu je 12 měsíců (1. září 2014 – 31. srpna 2015).
Praxe ve Spolkovém sněmu v Berlíně Německý spolkový sněm společně s Humboldtovou univerzitou, Svobodnou univerzitou a Technickou univerzitou v Berlíně nabízí uchazečům z 28 zemí, včetně České republiky, stipendijní pobyty, při nichž se podrobně seznámí s prací Spolkového sněmu, a to v termínu od 1. března do 31. července 2015.

Účastníci této praxe poznají zblízka parlamentní práci v kanceláři jednoho z poslanců, kterého budou doprovázet i na jednání jednotlivých výborů, příslušné parlamentní frakce a jiných grémií, budou navštěvovat různé semináře a informační akce organizované Spolkovým sněmem, navštěvovat přednášky a semináře na výše uvedených berlínských univerzitách, a tak poznávat politický, hospodářský i kulturní život v Německu. Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. června 2014.

Stipendia pro bakalářské studium na univerzitě Lingnan v Hongkongu Univerzita Lingnan (Lingnan University) v Hongkongu nabízí stipendia pro zahraniční studenty ke studiu v bakalářských studijních programech v akademickém roce 2014/2015, který začíná v září 2014. Stipendium je možné následně každoročně prodlužovat po celou dobu studia (až čtyři roky), a to na základě dlouhotrvajících vynikajících studijních výsledků. Kromě studijních výsledků se u studentů též velmi cení zapojení do dobrovolnické činnosti ve prospěch společnosti.

Univerzita nabízí studijní programy v humanitních, sociálně-vědních a ekonomických oborech. Je možné získat buď plné stipendium (pokrývající školné, náklady na ubytování a další životní náklady), nebo dílčí stipendium spočívající v úplné či poloviční úhradě školného, přičemž životní náklady si student hradí sám.

(autor | Zdena Bočarová)

zdroj | HN, Příloha Kariéra - studenti a vzdělávání

Další články z médií

Všechny aktuality