Sloučení rodinných nadací Renáty a Petra Kellnerových bylo dokončeno – všechny aktivity přebírá Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

27. 05. 2011

Na konci května byla dokončena fúze Nadace Educa a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Členové správních rad obou nadací se dohodli na sjednocení všech aktivit pod Nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, která se i nadále bude věnovat především projektům z oblasti vzdělávání.

Všechny dosavadní projekty Nadace Educa budou pokračovat pod hlavičkou Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Podpora vzdělávání zůstává tím hlavním, čemu se chceme v naší nadační činnosti věnovat.

Renáta Kellnerová

Sloučením prostředků obou nadací bude Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION spravovat roční rozpočet okolo osmdesáti milionů korun.

Cílem spojení dobročinných aktivit Nadace Educa a THE KELLNER FAMILY FOUNDATION je především efektivní řízení a správa společných prostředků.

Jan Leiner

člen správní rady nadace

Cílem Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION je přispívat k rozvoji společnosti a napomáhat ke zlepšování kvality života. Své úsilí a finanční prostředky nyní směřuje do tří největších projektů:

  • Z projektu Open Gate poskytuje finanční příspěvky studentům stejnojmenného gymnázia. Od otevření gymnázia v roce 2005 získalo plnou nebo částečnou nadační podporu 80 % studentů.

  • Prostředky z projektu Univerzity jsou určeny pro poskytování grantů českým studentům na zahraničních univerzitách. V akademickém roce 2010/2011 získalo grant celkem 18 studentů.

  • V roce 2011 spustila nadace pilotní fázi nového projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je zaměřený na vzdělávání učitelů a ředitelů veřejných základních škol a dosahování vysoké kvality výuky v těchto školách.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality