Mise naděje

Další příspěvek ze soukromé školy Open Gate opět dokazuje, že se její studenti dovedou v občanském životě dobře rozhlížet. Chtějí pomáhat a dokážou si najít to pravé místo pro svou pomoc. Zejména se zajímají o činnost neziskových organizací. Laura Říhová pro sebe jednu objevila. Její příběh je víc než zajímavý.

Moje gilgamešovská zeď
V létě roku 2016 jsem měla osobní krizi. V ničem jsem neviděla větší smysl a zdálo se mi, že mrhám svým časem. Potřebovala jsem být něčím nesmrtelná gilgamešovským způsobem, zanechat po sobě odkaz. Jako nezletilá studentka jsem měla možnosti seberealizace značně limitované. Zavítala jsem proto na webové stránky dobrovolnik. cz, kde jsem se přes mnoho e-mailů dostala do kontaktu se zakladatelem studentské neziskové organizace Mise naděje.
Poprvé jsem se s lidmi z Mise naděje setkala ještě téhož léta. Představy o setkání jsem měla různé, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že se přidám ke srazu přátel na Náplavce, kde budeme rozebírat všechno možné od dovolených, studia až po domácí mazlíčky. Daniel Vodrážka se se svou přítelkyní přestěhoval z Brna, kde v roce 2013 založil Misi naděje a měl v plánu její projekty rozšířit i do Prahy. Na konci posezení jsme se dohodli, že budu koordinátorkou projektu na pomoc dětem s poruchou autistického spektra. K autismu mám blízko, jelikož moje sestra má diagnostikovaný dětský autismus.

Mezi autisy
Od tohoto příjemného odpoledne na Náplavce uplynulo moře času a můj projekt se diametrálně rozrostl. Vybudovala jsem síť dobrovolníků a rodin s autisty, které k sobě přiřazuji, jsem v kontaktu s jinými organizacemi, jako například Auttalk a chodím na setkání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, abych z první ruky získala informace, na co je důležité projekt zaměřit.
Dopátrala jsem se, že klíčovým momentem pro rodinu je ten, kdy dítě dostane diagnózu. „Co dál?" říkají si. Proto jsem zkompilovala akademickou práci o programech, terapiích a medikacích na pomoc dětem s poruchami autistického spektra (PAS), aby rodiče získali přehled o různých možnostech, jak autismus dostat pod kontrolu. Na tuto práci jsem navázala interaktivní mapou autismu, kde je možno si kurzorem myši najet na lokaci v České republice a najít v ní centra různých programů a terapií s adresou, jejich základním popisem a kontaktem na ně.

Léčba v herně
Třeba léčba autismu Son-rise programem vyžaduje kvanta času. Dítě je uvedeno do herny, kde má hračky, učební pomůcky, knihy a mnoho dalších předmětů. Rodič je s dítětem v herně a napodobuje ho. Dítě získá k dospělému tímto způsobem důvěru a začne ho také napodobovat. Když si tedy rodič začne prohlížet kostky na učení se čísel, dítě si s nimi začne hrát a učit se tak čísla. Je to ale mnohahodinový proces. Dva rodiče by se mohli klidně přetrhnout, ale nezvládli by střídat se u dítěte, a natožpak osamocený rodič... Proto je důležité mít dobrovolníka, který je zastoupí v herně, a oni mezitím mohou pracovat, nebo si odpočinout.
Silný dojem na mě udělalo setkání přátel organizace Auttalk, kde měli pan a paní Chuecos řeč o dobrovolnících. V jejich domácnosti se jich vystřídalo přes dvacet a všichni se shodnou na jednom: hlídání autistického dítěte je výjimečný zážitek. Dobrovolníci na videu, které pustili, říkali, že je jejich syn Angel v Son-rise herně vtáhl do svého světa, čímž zapomněli na stresy, naprosto se uvolnili a oddali okamžiku.

Inspirace pro každý den
Díky Misi naděje jsem se seznámila s mnoha inspirativními lidmi, kteří mají stejnou náturu jako já. Naše pravidelná setkání jsou jak informativní, tak i společensky příjemná. Proto si myslím, že pomoc druhým je i pomoc sobě.
Škola Open Gate mě již od primy motivovala a inspirovala v dobrovolnické práci. Jsme k ní vedeni skrz mezinárodní maturitu IB a program pro studenty „Cena vévody z Edinburghu". Pro úspěšné složení mezinárodní maturity a získání DofE certifikátu je nutné mít splněn určitý počet hodin práce prospěšné pro společnost. Open Gate se snaží všestranně rozvíjet každého člověka a k tomu nevyhnutelně patří obětavost, laskavost a další vlastnosti, které člověk posílí právě při pomoci druhým.

@Laura Říhová, studentka gymnázia Open Gate

SOUKROMÁ. ŠKOLA OPEN GATE Základní myšlenka, se kterou škola vznikla, bylo poskytnout kvalitní vzdělání studijně nadaným dětem a mladým lidem, bez ohledu na jejich sociální status. Inspirací jí byly koncepty kolejních institucí ve Velké Británii, Kanadě nebo v Německu. Základní škola a gymnázium nabízí možnost vyniknout studentům nadaným akademicky, umělecky, technicky i sportovně a jsou příležitostí pro ty, kteří vyhledávají vysokou úroveň vzdělávání a zároveň touží po osobním prostoru, který jim dává možnost rozvíjet se také v dalších oblastech zájmu. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přichází z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation. Více o škole na www.opengate.cz.

Další články z médií

Všechny aktuality