Kellnerovi školáci

Jak studují ti nejchytřejší? Vyberou si výbornou školu, pilují angličtinu, učí se myslet v souvislostech a míří vysoko.

Rozdíl mezi aritmetickým průměrem, modem a mediánem? Přihlásí se drobná dívenka, studentka primy. Precizní odpověď mi vezme dech. Z hodiny matematiky se přesouvám do sekundy, kde právě probíhá výuka přírodních věd. Studenti se zrovna orientují mezi hektopascaly, bary, kilopascaly a megapascaly. Úžas neskrývám ani mezi dvanáctiletými odborníky na atmosférický tlak. Nahlédnu ještě do kvinty, kde se pozornost věnuje krevním skupinám. V angličtině. Nakonec ještě vyslechnu část tzv. obhajoby portfolia, kde v menší učebně jeden oktaván diskutuje s pedagogy o komercionalizaci sportu pro politické účely a souvislostech mezi všesokolským sletem a sociální identitou. Toť studium na Open Gate.

Talentovaným brána otevřená.
Člověka přivyklého běžnému standardu státních škol tady zaujme na první pohled hned několik věcí. Ze studentského kampusu, který vyrostl na zelené louce v Babicích u Říčan v roce 2005, na vás dýchá kultivovanost. Kromě budovy školy, krytého bazénu, tělocvičny, venkovního hřiště a víceúčelové haly tam mají studentské koleje a klubovny, hospodářskou část s koňmi, knihovnu, a dokonce vlastní divadlo, kde probíhají nejen pondělní slavnostní setkávání - tzv. assembly.
Zapůsobí i uniformy. Studenti se v nich evidentně cítí skvěle a i ředitelka školy Kateřina Kožnarová si je pochvaluje: „Osvědčily se nám maximálně. Jednak stírají eventuální rozdíly v socioekonomickém zázemí jednotlivých studentů, ale také jejich život činí jednodušší - nemusí řešit, co si ráno obléknou, a mohou se tak soustředit na studium. V momentě, kdy student oblékne uniformu, má často tendenci vzdělávacímu procesu přikládat větší váhu. Někteří studenti nám říkají, že se cítí jinak, slavnostněji.“

MEZINÁRODNÍ MATURITA
Nejenže studenti Open Gate v uniformách vypadají chytře, talentovaně a uvědoměle - oni takoví vážně jsou. Většina z nich zamíří po maturitě na univerzitu do zahraničí. Celkově mají smělé plány. Jsou trénování v cizím jazyce (od kvinty probíhá výuka v angličtině), v komunikačních dovednostech, v hledání souvislostí. Výuka je na Open Gate maximálně individualizovaná a v mnoha ohledech pochopitelně náročnější než na jiných gymnáziích. „V septimě a oktávě se studenti mohou zapojit do mezinárodního programu International Baccalaureate. Zahraniční univerzity na základě výsledků mezinárodní maturity IB pak studentům nabízejí místa. Na těch nejprestižnějších musíte mířit vysoko. Tereza Milošová, absolventka loňské oktávy, byla přijata na práva na univerzitě v britské Cambridge. Jednou z náročných podmínek přijetí bylo získat 43 bodů z 45 možných v IB. Takového výsledku docílí opravdu malé procento studentů na celém světě,“ vysvětluje ředitelka školy.
Do zahraničí se chystá například i septimánka Alžběta Janečková. „Chtěla bych studovat v Anglii, proto se už teď připravuji na mezinárodní maturitu.“ Svoje plány nechce zakřiknout, ale prozradila, že pomýšlí na diplomacii. Věnuje se proto hlavně jazykům nebo politické ekonomii. Kvintán Jan Hrebík také míří ven. „Nejspíš do nějaké anglofonní země, ale učím se i německy, takže jsem chvíli uvažoval třeba o Švýcarsku. Láká mě hodně i Amerika.“ Proč ne? Proč nesnít ve velkém? Když vám k realizaci plánů pomůže kariérní poradenství nebo i systém stipendií.

OTEVŘENO NÁPADŮM
Ještě jedna věc tady funguje jinak než na běžné škole: svěží vzduch. Prostor pro nápady. Cení se tu kreativita. Kateřina Kožnarová si libuje, že nemine den, kdy by studenti nepřišli se skvělým projektem, který má hlavu i patu. „Nedávno například vymysleli, že vydají knihu svých literárních děl. Naplánovali si úplně všechno - rozpočet, jak bude kniha vypadat, kde a komu se bude prodávat, jak seženou peníze na její vydání, na jaký charitativní projekt použijí peníze získané z jejího prodeje.“ V rámci akademického klubu žurnalismu prý zase chtějí vytvořit vlastní projekt OG TV, kde si vyzkoušejí televizní tvorbu nebo komentátorství. I takhle může vypadat škola.

***
OPEN GATE
Osmileté gymnázium a základní škola Open Gate sídlící v Babicích u Říčan nabízí vzdělání akademicky, umělecky, technicky nebo sportovně nadaným. Je příležitostí i pro děti z dětských domovů, pěstounských nebo neúplných rodin s nízkými příjmy - zhruba polovina gymnazistů získává stipendium, které poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation. Přijďte si školu sami prohlédnout - „otevřená brána“ pořádá den otevřených dveří 18. ledna. www.opengate.cz, www.kellnerfoundation.cz

STUDENTI NA KOLEJI
Systém stipendií Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá například i kvintánovi Janu Hrebíkovi a septimánce Alžbětě Janečkové.
Oba žijí na koleji ve studentském kampusu.

Vyhovuje vám život na koleji?
Jan: Naprosto. Základ volného času na kolejích tvoří kroužky. Chodím na jógu, outdoorové sporty, hraju na saxofon a dlouho jsem chodil i na ruštinu.
Alžběta: Kroužky už jsem kvůli studiu docela omezila, mám už jenom francouzštinu a piano. Moc se mi líbí, že koleje dotvářejí život školy jako komunity. Vídáme se se spolužáky u snídaně, u večeře nebo na akcích.

Kolik hodin denně se učíte?
Jan: Někdy se sejde hodně úkolů, třeba na tři hodiny, někdy nedostaneme nic, a to pak je potřeba číst si něco navíc. Nebo se učit nějaký další jazyk.

V čem je Open Gate specifická škola?
Alžběta: V mnoha věcech. Studuje se tady v angličtině, nosí se tu uniformy - mimo jiné i proto jsem sem chtěla. Mladé lidi na jiných školách deprimuje, že se v posledních ročnících školy, kdy už mají hrozně moc učení, musí věnovat i předmětům, o kterých vědí, že už je dál do budoucna nebudou potřebovat. Na Open Gate si v posledních dvou letech vybíráme jenom obory, ze kterých budeme maturovat. Můžeme se jim tudíž věnovat do hloubky, což mě hrozně baví.
Jan: Na jiných školách by podle mě byla také potřeba osvěta týkající se studia v zahraničí. Mnoho talentovaných studentů neví o možnostech, jak to zařídit. Nás na Open Gate od začátku připravují na zahraniční univerzity.

Autorka | Alena Bartošová, MF Dnes

 

Kellnerovi školáci

Další články z médií

Všechny aktuality