Když píle a nadání otevírají nový svět

Kvalitní vzdělání je vstupenkou do úspěšného života a klíčem k budoucí špičkové kariéře. Tato známá proklamace není pravdivá jen v době, kdy děti odesílají své přihlášky na vybrané školy a blíží se termín přijímacích zkoušek. Každý svého štěstí strůjcem. A to platí pro děti, které vyrostly v pomyslném "ideálním světě", stejně jako pro ty, s nimiž se život od útlého věku nemazlil. Jedno mají všechny společné: potřebují dostat příležitost.

Na osmiletém gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy to dobře vědí, a proto tu poskytují špičkové vzdělání každému bez ohledu na jeho původ, osud a finanční možnosti. Zájemce o studium však musí projevit mimořádné nadání a píli, a především respektovat daná pravidla a hodnoty. Jako třeba povinnost nosit školní uniformu při vyučování a reprezentačních akcích školy. Tato skutečnost, kterou většina našinců zná jen z britských a amerických filmů od Harryho Pottera po Spider-Mana, je tady pro každého zcela normální. Vedle jasně demonstrované příslušnosti ke škole se tím sleduje ještě jeden záměr. Nošením jednotného oděvu se totiž zcela roztírá sociální původ studentů. Zatímco na běžném gymnáziu nebo obchodní akademii lze podle oblečení či vybavení jednotlivých studentů vesměs záhy poznat, z jak bohatého zázemí pocházejí, tady jsou studenti a studentky oblečeni úplně stejně, ať se jedná o potomka generálního ředitele velké společnosti, nebo o dítě, které vyrostlo v dětském domově. Vnitřní předpisy pak pamatují i na vztahy mezi studenty a pedagogy a studenty navzájem; zdůrazňuje se v nich vzájemný respekt, důvěra a tolerance. 

Když si ovšem na webových stránkách školy prohlédnete fotografie a přečtete příběhy konkrétních studentů, je vám jasné, že těmto dětem se zmíněná pravidla nemusejí opakovaně vysvětlovat a že jejich sociální inteligence jim pomyslně přidává na věku. Neméně výmluvný je přehled úspěšných absolventů, zmiňující řadu dětí známých rodičů nebo ty, kteří za sebou už dnes mají první velké úspěchy ve svých oborech – Marie Salomonová, Matěj Šmidberský, Anna a Maria Michopulu, Lukáš Kotlár… Jejich příběhy spojuje velká cílevědomost, talent a vnitřní kázeň. 

Od koleje k prvňáčkům

Při exkursu k počátkům Open Gate je třeba vydat se proti proudu času až do roku 2005. Tehdy došlo k založení gymnázia a ve školním roce 2005/2006 škola poprvé otevřela brány studentům osmiletého studijního programu. Od počátku bylo jasné, že se bude v mnohém lišit a že do Česka přinese zvyky a postupy západních škol. „Koncept kolejní školy byl inspirován podobnými institucemi ve Velké Británii, v Německu nebo Kanadě,“ říká mluvčí Open Gate Jitka Tkadlecová a dodává, že gymnázium se může pochlubit již 201 úspěšným absolventem. 

Partnerem školy byla od samých začátků Nadace Educa, kterou v roce 2002 založil majoritní vlastník skupiny PPF Petr Kellner společně se svou ženou Renátou za účelem podpory studia nadaných dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. O sedm let později manželé Kellnerovi založili Nadaci The Kellner Family Foundation a v roce 2011 ji sloučili s Edukou. Hlavním projektem byla podpora studentů ze sociálně slabších rodin či dětských domovů ve studiu na gymnáziu Open Gate, a to až do výše sto procent školného. Ostatní žáci si studium hradí sami. Ale nepředbíhejme; ke školnému a k systému stipendií se ještě dostaneme. 

Vedle studia tu je do značné míry organizován i mimoškolní čas a aktivity v něm. Zhruba polovina studentů totiž po celý týden bydlí přímo v areálu školy a domů za rodiči odjíždí až na víkend. „Díky tomu u nás vzdělání nekončí s poslední školní hodinou,“ stojí na webových stránkách školy. 

„Studentům se věnujeme a poskytujeme jim mnoho příležitostí, aby se rozvíjeli i ve volném čase. Kromě nejrůznějších kroužků, akademických klubů nebo studenty připravovaných akcí nám v tom pomáhá i prostředí školních kolejí. Studenti tu tráví čas se svými kamarády, můžou se společně připravovat na další vyučování nebo prostě jenom odpočívat.“ K čemuž v areálu školy slouží krytý bazén, sportovní hala, koně, keramická dílna, hudební a taneční sály či dobře vybavená knihovna. 

Významným mezníkem byl rok 2009, kdy škola získala certifikaci International Baccalaureate Diploma Programme, díky níž mohou studenti Open Gate absolvovat takzvanou mezinárodní maturitu IB. Její výsledek uznávají univerzity po celém světě včetně těch nejprestižnějších; na některých dokonce nahrazuje přijímací zkoušky. Mezinárodní maturita IB sestává z dílčích zkoušek, některé studenti skládají už během posledních dvou let studia. Kromě Open Gate lze maturitu IB složit na dalších čtrnácti českých školách a zájem o ni v posledních letech prudce stoupá. 

Vedle osmiletého gymnázia Open Gate otevřel ve studijním roce 2010/2011 i základní školu pro první stupeň, tedy pro 1. až 5. třídu. V dalších letech pokračovala modernizace a rozšiřování areálu včetně rekonstrukcí budov a venkovního sportoviště. 

Přes přijímačky k výuce v angličtině 

Dříve než se z chlapců a dívek z nedaleké Prahy i ze všech koutů Česka stanou studenti gymnázia Open Gate, musejí projít sítem přijímacích zkoušek. Ty obvykle skládají páťáci, kteří do primy nastupují po ukončení prvního stupně základní školy. Přijímací zkoušky tvoří tři různě důležité části – test z českého jazyka a matematiky a pohovor s testem kognitivních schopností, to jest schopností, jež člověku umožňují získávat nové poznatky a uchovávat je v paměti. Státní část přijímacích zkoušek, tedy testy z českého jazyka a matematiky, připravuje státní agentura Cermat. Přihlášky ke studiu na Open Gate lze podávat do 1. března 2020 a jednotné přijímací zkoušky se uskuteční 16. a 17. dubna. Od 16. do 24. dubna bude probíhat ústní zkouška. Na konci procesu zbude dle rozhodnutí ředitelky školy maximálně čtyřicet šťastlivců, kteří budou rozděleni do dvou tříd po dvaceti studentech. Očekává se od nich, že budou náležitě zběhlí v angličtině, neboť většina výuky probíhá právě v tomto jazyce. 

Statisícová stipendia

Skutečnosti, že gymnázium Open Gate poskytuje špičkové vzdělání talentovaným a pilným studentům, u nichž se předpokládá, že budou jednou patřit k nejlepším ve svých oborech, odpovídá i výše ročního školného. Studenty, kteří v areálu školy nebydlí, a tudíž za výukou každý den dojíždějí, přijde jeden rok studia na 256 tisíc korun. Jejich spolužáci, již po vyučování nejezdí domů a blízko své školy i bydlí, si na rok studia musejí připravit dokonce 470 tisíc korun. Obě skupiny studentů mají v ceně veškeré výukové materiály, uniformu, konzultace se školním psychologem či případné ošetření zdravotníkem, studenti bydlící v areálu navíc celodenní stravování, ubytování či účast na mimoškolních aktivitách. 
Z pohledu běžného Čecha, který pobírá průměrnou měsíční mzdu okolo 34 tisíc korun hrubého, se požadované sumy za rok studia jeví jako astronomické a zcela mimo naše možnosti. Krédem školy je ovšem poskytnout vzdělání talentovaným dětem bez ohledu na jejich původ a právě v tomto okamžiku nastupuje Nadace The Kellner Family Foundation, jež nadaným dětem, které úspěšně složí přijímací zkoušky, ale nemají na školné a splní podmínky nadace pro přidělení stipendia, poskytne sociální stipendium. O jeho výši rozhoduje správní rada nadace u každého dítěte zvlášť, v závislosti na příjmech a majetkových poměrech, z nichž student přichází. Někteří získají stipendium v plné výši školného, jež jim zaplatí všechny studijní náklady, včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školní uniformy, školních výletů doma i v zahraničí, výměnných pobytů, kroužků, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, knihovny, bazénu a dalšího vyžití v kampusu. Nebo nadace studentům přidělí stipendium nižší, které uhradí poměrnou část nákladů. 

Poskytování těchto sociálních stipendií není ojedinělým jevem, spíše naopak. Za dobu existence gymnázia Open Gate je získalo 342 studentů, z nichž padesát pocházelo z dětského domova nebo žilo v pěstounské péči. Rodinné nadace manželů Kellnerových na ně vynaložily dohromady 616 miliónů korun. Podle mluvčí školy Jitky Tkadlecové v probíhajícím školním roce pobírá sociální stipendium 96 studentů; vedle toho se úspěšní studenti s výjimečnými studijními výsledky mohou ucházet i o akademické stipendium, které činí 25, 50, ale i 75 procent z výše ročního školného. 

Svět na dlani 

Během osmiletého studia na Open Gate vyroste z desetiletého nadaného dítěte sebevědomý, vzdělaný, ohleduplný a zodpovědný mladý člověk, jenž přesně ví, co chce, a má jasno, jakým směrem se dále ubírat. Většina studentů zakončí školu mezinárodní maturitou IB a českou maturitní zkouškou a následně pokračuje na některé z prestižních zahraničních či českých univerzit. Mnohdy už při studiu zakládají své první firmy nebo projekty, o nichž se záhy mluví a píše a jež jsou inspirací a motivací jejich následovníkům. 

Pro rodiče, kteří mají doma nadané dítě a přemýšlejí o jeho budoucím směřování, je náš článek pomyslnou hozenou rukavicí. Na přihlášení potomka do této školy mají ještě pár dní. A jak již bylo zmíněno, vysoké školné není nepřekonatelnou překážkou. Bariérou může být ostych, nízké sebevědomí nebo strach. Ale kdo ho překoná a zvedne nabízenou příležitost, ten vstoupí do míst, kde se mu otevře úplně nový svět.

Když píle a nadání otevírají nový svět

Další články z médií

Všechny aktuality