background image
background image

Ivo Mikulášek

Member of the Expert Team

Od roku 2004 je ředitelem Základní školy a mateřské školy v Dobroníně, která je projektovou školou projektu Pomáháme školám k úspěchu. Jako účastník letních škol kritického myšlení se začal zajímat o využívání neučebnicových textů v přírodovědných předmětech. Působil ve čtenářském týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích, pedagogické minimum získal na Pedagogické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991 vyučoval na základní škole v Dobroníně chemii, přírodopis a základy pěstitelství a chovatelství.