Nadace The Kellner Family Foundation

Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi v roce 2009 a o dva roky později ji sloučili s Nadací Educa, která do té doby poskytovala stipendia studentům gymnázia Open Gate. Nadace The Kellner Family Foundation navázala na její činnost a dál tak podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, neúplných rodinách nebo jinak zhoršených sociálních podmínkách. Později přibyla snaha zvyšovat kvalitu výuky na veřejných základních školách v České republice, usnadnit a rozšířit možnosti sebevzdělávání učitelů a tím způsob výuky jejich žáků. Nadace se věnuje nejen oblasti vzdělávání. Díky dalšímu z projektů mohou vědecké týmy nerušeně pracovat na výzkumech, které mají šanci jednou změnit možnosti zdravotnictví nebo alespoň dají větší naději nemocným lidem.

Nadace The Kellner Family Foundation směřuje své působení do čtyř největších projektů. První z nich, Projekt Open Gate, umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně slabším studentům. Od otevření v roce 2005 zde získaly plnou nebo částečnou nadační podporu zhruba dvě třetiny studentů. Díky tomu, že nabízí studentům i ubytování, mohou renomované gymnázium, které nabízí výuku zakončenou mezinárodní maturitou IB, absolvovat talentovaní mladí lidé z celé republiky, aniž by je jakkoli omezovaly jejich finanční možnosti.

Další oblast, Projekt Univerzity, na předchozí volně navazuje. Nadace udílí granty absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních univerzitách. Nadaným studentům nadace hradí nejen školné, ale například i cestovné nebo životní náklady v cizí zemi. Každoročně díky tomuto stipendiu odjede studovat do zahraničí kolem padesáti mladých lidí. Někteří stipendisté získávají podporu také na studium tuzemských univerzit a vysokých škol.

Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám, kam dochází většina českých dětí. V roce 2011 proto vznikl Projekt Pomáháme školám k úspěchu. Základním školám poskytuje prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zlepšovat kvalifikaci, učit se nové metody a měli více času věnovat se naplno svým žákům.

Čtvrtý z nadačních projektů se zaměřuje na práci českých vědců. Víceletými granty z Projektu Science podporuje výzkum nádorových onemocnění. Příjemci jsou výjimečné vědecké osobnosti s mezinárodním úspěchem, ale také začínající talenty, nevyjímaje čerstvé absolventy lékařských či přírodovědných fakult, kteří chtějí získávat zkušenosti na prestižních pracovištích.

Mimo hlavní projekty pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví.

Cíl všech projektů je stejný: motivovat k větší snaze ty, kteří mají předpoklady uspět.

Zpět na hlavní stránku