background image

Viktor Vítězslav Velát

Náš stipendista 2018 – 2020

Univerzita

Manhattan School of Music, USA

Obor

Classical Piano

Rodné město

Praha

Kontakt

Koncerty, výuka i korepetice

Poté, co jsem v roce 2020 úspěšně absolvoval bakalářské studium na Manhattan School of Music v New Yorku, jsem se vrátil do ČR, kde pravidelně koncertuji a od listopadu roku 2020 učím hru na klavír a korepetuji na ZUŠ V. Talicha v Berouně (korepetice znamená klavírní doprovod). Celkem učím v tuto chvíli 23 žáků. Od září roku 2021 jsem se stal sbormistrem ženského sboru „Vltavínky“. V nejbližší době bych rád nahrál své první klavírní sólové album. Rovněž bych se rád zúčastnil v nejbližších letech několika mezinárodních klavírních soutěží, které vyžadují několikaletou přípravu a kam se přihlašují ti nejlepší mladí klavíristé z celého světa. Tyto soutěže jsou 3–5kolové a účastníci musí mít nastudováno enormní množství skladeb, jejichž délka trvá dohromady více jak 3 hodiny hraní čistého času.  

Vývoj mladého muzikanta

Mé studium v New Yorku trvalo čtyři roky (2016–2020) a na MSM jsem studoval nejen hru na klavír, ale též celou řadu povinných a volitelných předmětů jako sbormistrovství, varhany, sborový zpěv, klavírní pedagogiku, humanitní předměty, hudební teorii pro pokročilé či komorní hru (například jsem hrál jeden semestr v ansámblu, který měl sestavu klavírního kvintetu – klavír, housle, viola, cello a kontrabas). Ve volném čase jsem si přivydělával především jako uvaděč koncertů na MSM či jako sborový zpěvák v celé řadě kostelů v New Yorku.

Také jsem pravidelně navštěvoval obrovské množství všelijakých koncertů – opery, jazzové večírky, muzikály, klavírní recitály, symfonické koncerty či balety, nebo jsem osobně vystupoval na koncertech či hrál na mistrovských kurzech světových klavíristů. To vše je nezbytné pro vývoj mladého muzikanta, který aspiruje na to, stát se světovým umělcem, a proto mimo jiné díky nadaci KFF mi toto vše bylo umožněno. Nyní své znalosti a zkušenosti využívám hojně v pedagogické praxi. 

Umět se „prodat“

Studium v zahraničí mohu každému jedině doporučit. Je to nejen kulturní zážitek, ale také vám to rozšíří pohled na svět, poznáte nové kontakty, známosti a také vás to donutí více zapracovat na sobě a ujasnit si životní plány a perspektivy. Je velmi povzbuzující a poučné, pokud dostanete stipendia a granty, které vám pokryjí náklady na školné a ubytování. Upozorňuji, že je potřeba mít nadprůměrné znalosti angličtiny (v případě studia v USA a UK) a také se umět takzvaně „prodat“ tehdy, kdy je to třeba – například umět napsat esej o sobě, o svých životních plánech a mít dobrý profil/portfolio, ze kterého jasně a zřetelně vyplývá, že již máte nějaké úspěchy ve svém oboru a máte dobré známky ze školy. V mém oboru (vážná hudba) doporučuji si udělat výlet na univerzitu/college, která je vaším cílem, ještě před termínem přijímacích zkoušek a domluvit si konzultaci s učitelem hlavního oboru, který se za vás bude po přijímacích zkouškách přimlouvat u vedení školy, a tím se zvýší nejen pravděpodobnost toho, že se na tu školu dostanete, ale hlavně také pravděpodobnost udělení stipendia. Nenechte se odradit (v případě studia v USA) obrovskými částkami školného, protože pokud dosáhnete skvělého výsledku během přijímacích zkoušek a pohovorů, tak ve vzácných případech se udělují plná stipendia, častěji však částečná či poloviční. Pokud to zkombinujete s granty od nadací, jako např. od KFF, tak je možné, že budete platit minimum během studia. 

No a na závěr – bez čeho bych se neobešel v životě? Myslím, že u mě je odpověď jasná – bez hudby ani krok!

Moje články a napsali o mně

Všechny články