Rady| Studium v zahraničí | Výhody a nevýhody

Studium v zahraničí

Přemýšlíte o studiu v zahraničí? Každá ze zemí, kam nejčastěji míří čeští studenti, má své výhody i nevýhody. Připravili jsme pro vás přehledné shrnutí ke studiu ve Velké Británii, USA, Německu a Rakousku, Nizozemí, Švýcarsku a Irsku.

Velká Británie

Velká Británie je jednou z nejčastějších destinací studentů mířících za vzděláním do anglicky mluvících zemí. Jedná se o nejdostupnější destinaci pro vysokoškolské studium v anglicky hovořícím světě. Získaný diplom má mezinárodní uplatnění, navíc vzdělání je nejen teoretické, ale propojuje teorii s praxí. Řada univerzit navíc nabízí obory, v jejichž programu je už zakomponovaná roční stáž, což je po studiu pro studenty nespornou výhodou.

Výhody

 • Nejdostupnější anglicky mluvící destinace pro vysokoškolské studium
 • Díky vzdálenosti Velké Británie studenti mohou jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • Velký výběr oborů v angličtině (i velmi specifických)
 • Kvalitní vzdělání zaměřené na uplatnění teorie v praxi (na úroveň univerzit dohlíží stát)
 • Mezinárodně uznávané vzdělání
 • Míra uplatnitelnosti absolventů po dokončení studia dosahuje více než 95 %
 • Absolventi nacházejí práci na odpovídajících pozicích do šesti měsíců po ukončení studia
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se v angličtině (budou muset angličtinu používat nejen ve škole, ale i mimo ni)
 • Většina univerzit garantuje ubytování v 1. roce studia
 • Bohatý studentský život – univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit
 • Nabídka podpory studentům v průběhu studia – studijní předpoklady, psaní esejí, příprava životopisu, výběr vhodných stáží atd.
 • Přehledný a jednotný systém podávání přihlášek
 • Výše poplatků za přihlášky – nižší než v ČR (málo přes £20 za 5 přihlášek)
 • Ve Skotsku – studium při splnění určitých podmínek – zdarma (de facto se jedná o zaslání žádosti o prominutí školného do června příslušného roku – více informací na http://www.saas.gov.uk/ )
 • Možnost získat studentskou půjčku na pokrytí školného (pro EU studenty) od britské vlády za velmi výhodných podmínek je snadné (vyplnění přihlášky)
 • Splácení půjčky nastává až v okamžiku, kdy student sám vydělává, a to nad částku £21.000 / ročně (pro každou zemi specifikace podle aktuálního průměrného platu atd.)
 • Výše životních nákladů (kromě ubytování a služeb) srovnatelná s ČR
 • Možnost pracovat během studia
 • Možnost získat placenou stáž v rámci studijního programu (často i v zahraničí)

Nevýhody

 • Je velmi obtížné být přijat/a na obory Medicine a Dentistry
 • Studium je (kromě Skotska) velmi nákladné (pokud si student/ka nechce brát studentskou půjčku) – většinou £9.000/rok
 • Ubytování ve Velké Británii je poměrně drahé (Londýn je ještě až několikrát dražší než jiné destinace)
 • Studenti si někdy stěžují, že proniknout do komunity místních studentů je obtížné
 • Je možnost podat si maximálně 5 (resp. 4 – Medicine, Dentistry) přihlášek
 • Na vybrané univerzity se posílá jedna standardizovaná přihláška s jednou motivační esejí, takže si nelze zcela libovolně vybírat různorodé obory
 • Stipendia pro studenty z EU jsou velmi omezená
 • Je nutné přiletět na případné pohovory v rámci přijímacího procesu osobně
 • Komunikace s reprezentanty univerzit je někdy zdlouhavá

 

USA

Studovat v USA je snem řady studentů. I proto se jedná o velmi populární, byť poměrně vzdálenou destinaci, která nabízí řadu výhod. V prvé řadě se jedná o skvělou mezinárodní zkušenost, protože složení obyvatelstva a obzvlášť mezinárodních studentů na univerzitách je velmi různorodé. Různost se týká také univerzit, najde se skutečně pro každého to, co mu vyhovuje (ačkoliv proces hledání může zabrat dost času a přijímací proces zrovna tak). A co je asi pro řadu studentů obzvlášť lákavé – nemusí si volit svůj budoucí univerzitní obor už v prvním ročníku, nýbrž až v průběhu studia.

Výhody

 • Skvělá mezinárodní zkušenost (řada univerzit se ráda chlubí množstvím národností, které u ní studují)
 • Studenti se zlepší v angličtině (budou muset angličtinu používat nejen ve škole, ale i mimo ni)
 • Obrovský výběr univerzit, různá úroveň vzdělávání, velký výběr oborů
 • Velká flexibilita systému – možnost volit si tzv. Majors a Minors, různě je kombinovat, volit si vlastní rozvrh dle svých zájmů a preferencí
 • Není třeba si volit obor při posílání přihlášky, pouze lze uvést preferenci a konkrétní obor si zvolit až v průběhu studia
 • Studenti IB s velmi dobrými výsledky mohou získat možnost „přeskočit“ některé předměty a zkrátit (a zlevnit) si tak studium
 • U některých univerzit (většinou tzv. need-blind) možnost získat stipendium až na pokrytí 100 % školného a životních nákladů
 • Možnost získat poměrně štědrá sportovní stipendia (pouze na některé druhy sportů)
 • Bohatý studentský život – univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit, stáže, workshopy, přednášky, …
 • Nabídka podpory studentům v průběhu studia – studijní předpoklady, psaní esejí, příprava životopisu, výběr vhodných stáží atd.
 • Mezinárodním studentům je většina univerzit schopná garantovat ubytování po celou dobu studia
 • Poměrně přehledný a jednotný systém podávání přihlášek
 • Přijímací pohovor je možné vést přes Skype, popř. některý bývalý student univerzity (kteří velmi často pohovory vedou) přijede přímo za uchazečem
 • Většinou výborná a rychlá komunikace s reprezentanty univerzit
 • SAT / ACT testy je možné opakovat a tím si zlepšit výsledek (obdoba našich NSZ, které jsou těmito zkouškami inspirovány)

Nevýhody

 • Větší kulturní šok než v evropských destinacích
 • Vzdálená destinace – většina studentů nemůže univerzity předem navštívit; rovněž cestování do USA a zpět do ČR je nákladné
 • Většinou je nutné skládat náročné (i finančně) SAT / ACT testy pro přijetí na univerzitu
 • Studium trvá čtyři roky, je tedy třeba počítat se zvýšenými náklady
 • Kvalita vzdělání může být na různých univerzitách velmi různá (státní, soukromé univerzity, různé členské státy USA)
 • Velmi podrobné přihlášky, jejichž vyplnění zabere mnoho času
 • Výše poplatků za přihlášky (pokud univerzita nenabízí tzv. fee waiver – prominutí poplatku) se pohybuje průměrně kolem $50 (za jednu přihlášku)
 • Mezinárodní studenti si nemohou vzít půjčku od vlády na studium, ani na životní náklady
 • Výše školného a životních nákladů se pohybuje od cca $20 000 - $70 000 ročně
 • Mezinárodní studenti nesmí v průběhu studia oficiálně pracovat (pouze v rámci kampusu univerzity)

 

Nizozemsko

Nizozemsko se poslední dobou stává poměrně populární destinací ke studiu – zvlášť pro evropské studenty. Důvodem jsou hlavně nízké poplatky za školné, životní náklady srovnatelné s ČR (vyjma služeb a ubytování) a dále řada oborů, které nizozemské univerzity nabízí v angličtině. Poslední dobou se také samy univerzity zasloužily o větší propagaci studia v této destinaci. Nizozemsko je navíc lokalitou, jež vyhovuje studentům, kteří vyhledávají pohodový životní styl a menší města.

Výhody

 • Pro studenty z ČR blízká destinace
 • Díky vzdálenosti Nizozemí mohou studenti jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Řada univerzit nabízí programy v angličtině (poměrně pestrý výběr)
 • Je zde zřetelná snaha přivábit mezinárodní studenty – ať už nabídkou oborů v angličtině, tak i propagací na studentských veletrzích atd.
 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • K přijetí stačí poměrně nízká hranice IB skóre
 • Mezinárodně uznávané vzdělání zaměřené na uplatnění teorie v praxi
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se v angličtině, zároveň si mohou osvojit i základy dalšího cizího jazyka
 • Většina obyvatelstva hovoří obstojně anglicky a německy
 • Některé univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit (i když to nelze srovnávat s nabídkou britských univerzit nebo škol v USA)
 • Přihlášky jsou většinou poměrně jednoduché na vyplnění (někdy není požadovaná ani esej, ani doporučení)
 • Poměrně levné studium (kolem €2 000 ročně na většině univerzit a oborů). Nově mají studenti z EU v 1. ročníku snížené školné na cca €1 000 ročně. Je potřeba si vždy ověřit aktuální informace na vybrané univerzitě.
 • Životní náklady srovnatelné s ČR (vyjma ubytování a služeb)
 • Možnost pracovat během studia
 • Snadná doprava po městech - kolo

Nevýhody

 • Nejednotný systém a datum podávání přihlášek napříč univerzitami (jednotné přihlašování přes Studylink, pak má každá univerzita ještě svou vlastní část přihlášky)
 • Komunikace s reprezentanty univerzit je někdy zdlouhavá a poněkud neefektivní
 • Protože je výše školného velmi nízká, univerzity většinou nenabízí sociálně zaměřená stipendia pro EU studenty

 

Německo, Rakousko

Německo a Rakousko jsou vyhledávanou studijní destinací českých studentů ze zřejmé příčiny – jsou to naši nejbližší sousedé, přičemž studium v těchto zemích je až na nízký vstupní poplatek zdarma, nebo velmi nízké (může se lišit v závislosti na jednotlivých spolkových zemích). Pro studenty, kteří chtějí studovat v němčině, se jedná o ideální podmínky. Pro ty, kteří uvažují o studiu v angličtině, je nutno dodat, že výběr oborů vyučovaných v tomto jazyce je značně omezený.   

Výhody

 • Nejbližší sousedi ČR, kteří nabízí kvalitní vzdělání
 • Díky vzdálenosti obou těchto destinací mohou studenti jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • Mezinárodně uznávané vzdělání
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se v angličtině, zároveň si osvojí i základy dalšího cizího jazyka
 • Značná část populace v těchto zemích do jisté míry ovládá i angličtinu, takže je možné se v Německu a Rakousku domluvit i bez němčiny, přesto je (oproti Nizozemí) znalost německého jazyka velkou výhodou
 • Studium na státních univerzitách je zdarma (resp. za nízký poplatek)
 • Životní náklady srovnatelné s ČR (vyjma ubytování a služeb)
 • Možnost pracovat během studia

Nevýhody

 • Velmi omezený výběr oborů v angličtině (často pouze na soukromých univerzitách, které jsou velmi drahé)
 • Obory v angličtině (podobně jako v ČR) mohou být zpoplatněné
 • Není zde jednotný systém podávání přihlášek
 • Univerzity jsou často stále ještě poměrně dost akademicky zaměřené, úzké propojení s praxí nemusí být samozřejmostí
 • Není zde zřetelná snaha přivábit mezinárodní studenty – tomu odpovídá množství nabízených oborů v angličtině (někdy dokonce i studenti, kteří chtějí studovat obor v angličtině, musí k přihlášce přiložit dokumenty psané v němčině) a rovněž nízká míra propagace těchto destinací

 

Švýcarsko

Švýcarsko je bezesporu zajímavá destinace, pro našince většinou ne zcela prozkoumaná, byť se jedná o zemi poměrně blízkou. Ve Švýcarsku jsou asi pro studenty z ČR nejatraktivnější obory spojené s hoteliérstvím a hotelovým managementem, které v této zemi vznikly, mají zde již velmi dlouhou tradici a vynikající věhlas. Pro studium v zemi sýrů a čokolády je však předem počítat s poměrně vysokými náklady nejen na studium, ale i výdaji za živobytí, které patří k jedněm z nejvyšších v Evropě.

Výhody

 • Pro studenty z ČR snadno dostupná destinace z hlediska vzdálenosti
 • Díky vzdálenosti Švýcarska mohou studenti jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Švýcarsko nabízí špičkové (dá se říci nejlepší a zároveň nejstarší) obory v oblasti hotelnictví a s ním spojeného managementu
 • Univerzity zaměřené právě na obory v hotelnictví nabízí řadu programů v angličtině
 • Je zde zřetelná snaha přivábit mezinárodní studenty ke studiu těchto oborů – návštěvy škol, propagace na studentských veletrzích atd.
 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • K přijetí stačí poměrně nízká hranice IB skóre
 • Mezinárodně nejlepší možné vzdělání v oboru hotelnictví a managementu, kde je teorie s praxí velmi silně propojená
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se nejen v angličtině, ale mohou si osvojit i další jazyky (němčina, francouzština, … - podle umístění univerzity)
 • Univerzity zaměřené na mezinárodní studenty nabízí řadu mimoškolních aktivit
 • Přihlášky nejsou obtížné na vyplnění
 • Komunikace s reprezentanty univerzit je velmi efektivní

Nevýhody

 • Nejednotný systém a datum podávání přihlášek napříč univerzitami
 • Výše školného se pohybuje od CHF 40 000 – 70 000 ročně (v závislosti na vykonávané praxi), přičemž je však často třeba připočítat ještě další výlohy spojené s výukou
 • Stipendia většinou nepokryjí výraznou část školného
 • Výše životních nákladů (ve všech směrech) výrazně převyšuje české poměry

 

Irsko

Irsko je trochu neprávem opomíjenou destinací, která má mnoho společného s Velkou Británií, avšak také řadu rozdílů. Irsko samo se prezentuje jako bezpečná a přátelská země s vysokým podílem populace mladých (až 34 % ve věku pod 25 let). Jedním z hlavních rysů současného vysokoškolského systému v Irsku posledních let (od roku 2010) je nová strategie, která se snaží přilákat studenty z EU a rovněž mezinárodní studenty. Irská vláda do vysokých škol investovala nemalé prostředky na jejich inovaci. Dalším lákadlem je relativně nízké školné a životní náklady.

Výhody

 • Snadno dostupná anglicky mluvící destinace pro vysokoškolské studium
 • Díky vzdálenosti Irska studenti mohou jednotlivé univerzity snadno navštívit, než se pro ně definitivně rozhodnou
 • Poměrně velký výběr oborů v angličtině – ačkoliv je třeba brát v potaz velikost Irska (4,4 milionu obyvatel, 7 státních univerzit)
 • Kvalitní vzdělání zaměřené na uplatnění teorie v praxi
 • Univerzity jsou moderní, zrekonstruované, je na první pohled poznat, že je snaha o pozvednutí vysokoškolského vzdělání v Irsku a o přilákání zahraničních studentů
 • Mezinárodně uznávané vzdělání
 • Studenti získají mezinárodní zkušenost a zlepší se v angličtině (budou muset angličtinu používat nejen ve škole, ale i mimo ni)
 • Studenti, kteří ukončují své studium IB zkouškou, nemusí skládat jazykové zkoušky
 • K přijetí stačí nižší hranice IB skóre než na řadě univerzit ve Velké Británii
 • Bohatý studentský život – univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit
 • Snaha o intenzivní podporu i během studia (psaní esejí, podpora v angličtině atd.)
 • Jednoduchý jednotný systém podávání přihlášek (ačkoliv je třeba vždy zkontrolovat případné dodatečné požadavky jednotlivých univerzit)
 • Na řadě univerzit je potřeba pouze poslat přihlášku a poté výsledky ze závěrečné zkoušky (maturita, IB) – často není třeba ani esej, ani doporučení
 • Poplatek za přihlášku je při včasném podání kolem €30, při pozdním podání €40
 • Nízké životní náklady (jedny z nejnižších v EU, nižší než ve Velké Británii)
 • Náklady na studium pro mezinárodní studenty – velmi různé (liší se univerzita od univerzity), studenti z EU platí pouze studentský příspěvek ve výši €3 000 ročně
 • Možnost pracovat během studia
 • Možnost získat placenou stáž v rámci studijního programu (často i v zahraničí)

Nevýhody

 • Ačkoliv studium není tak nákladné jako ve Velké Británii, nelze si vzít studentskou půjčku
 • Výsledky přijímacího řízení se studenti dozví až v druhé polovině srpna
Zpět na hlavní stránku